Bælum

Bælum

Fra Himmerlands hovedstad til byzone by i Klyngesamarbejdet. / 56.83111; 10.11944Bælum er en by i det østlige Himmerland med ca. 800 indbyggere, beliggende 5 km nordøst for Terndrup og 16 km nord for Hadsund.

Bælum var tidligere valgsted i Bælumkredsen, der omfattede Østhimmerland fra Limfjorden til Mariager Fjord. Indtil 1915 måtte kredsens vælgere møde op på valgstedet på Bælum Torv for personligt at afgive deres stemme. Fra 1915-70 var Bælumkredsen en opstillingskreds.

Bælum fik station på Aalborg-Hadsund Jernbanen i år 1900 og var stationsby frem til 1969, hvor strækningen blev nedlagt. I dag er der anlagt cykelstier følger den bevarede banestrækning fra Østergade mod nord til Bjerregårde og fra Stationsvej mod sydvest til Solbjerg Station.

Østhimmerlands Ungdomsskole, Bælum Ældrecenter og C.F. Nielsens Maskinfabrik er sammen med Bælum skole (0. – 9. klasse) byens største arbejdspladser. I 2016 etablerede byens borgere selv Bælums Butikshus. En helt ny og moderne bygning der nu huser Spar Købmanden, der tidligere lå på Torvet, og som nu er nedrevet.

I byen findes der flere meget aktive foreninger som f.eks. Idrætsforeningen (BSI), Bælum Borgerforening og KulturMøllen, der arrangerer koncerter i Bælum Skovpavillon, der et forsamlingshus eget af Borgerforeningen.

Bælum Skovpavillon ligger i den kommunalt ejede Sønderskov, hvor der er flere afmærkede vandreruter.

Nordvest for byen ligger Bælum Mølle. Vindmøllen og motorhuset er gennemrestaureret og vedligeholdes af Bælum Møllelaug. Herfra er der en fremragende udsigt ud over byens idrætsanlæg, der rummer både ny kunststofbane samt tennisbaner.

Ved Bælum skole opføres Det nye ”Bælum Børneunivers”, der skal afløse den utidssvarende børnehave i Skovhuse.

 

Se mere på baelum.dk