Korup

Landsbyområde –  Helårsbeboelse og mindre erhverv samt jordbrugsdrift.

Byen gennemskæres af Wiffertsholm Å Korup Bæk, som nedstrøms danner skel til Mariagerfjord Kommune.

En gangsti langs sydsiden af Korup Bæk giver en naturskøn oplevelse i kanten af landsbyen.

Også denne landsby har haft ligesom Solbjerg en nær tilknytning til herregården Wiffertsholm, som ligger mellem Korup og Solbjerg.

Der er ca. 100 indbyggere i Korup. I landsbyen er der et forsamlingshus.