Smidie

Smidie ligger på randen til Lille Vildmose som er et særdeles naturskønt område.

Fra Smidie Bakke er der fint udsyn i alle retninger, blandt andet over Tofte Sø som er en del af Lille Vildmose.

Landsbyen er en forteklyngeby med en bevaringsværdig struktur, hvor husene ligger tæt med en skarp og veldefineret afgrænsning mod det omgivende landskab.

Vejenes og bebyggelsens placering er bevaret næsten uændret gennem tiden. I Smidie bor ca. 50 indbyggere. Der er etableret en primitiv overnatningsplads med bålplads, toilet og bad sammen med landsbyens legeplads. Overnatningsstedet bliver årligt besøgt af ca. 250 turister, primært cykelturister, som færdes på den regionalt afmærkede cykelrute “Østkystruten” gennem landsbyen.