Vision for klyngen

    Visionen med klyngeprojektet i Rebild Øst er at skabe en fælles identitet i området, så alle områdets borgere, foreninger, erhvervsliv og institutioner løftes i fællesskab.


 
 

Med støtte fra DGI, RealDania og Lokale og Anlægsfonden blev Rebild Øst Klyngens fundament skabt ud fra en analyse af klyngens potentialer.

 

 

 

 

    I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele – men fællesskabet og menneskerne i klyngen giver hjerterum. Klyngen arbejder efter en vision med følgende indsatser:


 
 

  • Fælles identitet, bosætning og markedsføring
  • Fælles mødesteder – mødesteder for unge
  • Infrastruktur – transport
  • Natur, stier og friluftsliv
  • Foreningssamarbejde
  • Erhverv og turisme