Fræer

Fræer er en oltidsby, og i dag er byen koncentreret omkring den nordsydgående Gerdingvej og den østvestgående Fræervej.

Fræer kirke ligger højt og er omkranset af et imponerende kampestensdige. Den ældste del af kirken er fra sidst i 1100-tallet.

På engene syd for Fræer var der under 2. verdenskrig en stor tysk lyttepost, kaldet Bette Berlin, og i 1945 blev der indrettet en krigsfangelejr med op mod 3500 beboere i området.

I byen findes Fræer forsamlingshus, der er ca. 60 indbyggere i landsbyen.