Solbjerg

Stednavnet Solbjerg stammer fra før vikingetiden og er formentligt lige så gammelt, som de ældste agerbrug i Danmark.

Solbjerg Kirke, som er fra ca. 1160, ligger højt i det kuperede landskab og kan derfor ses vidt omkring. Ved kirken findes en baunehøj og der findes mere end 60 kæmpehøje eller baunehøje i området.

Der er ca. 160 indbyggere i Solbjerg. Der er en del trafik også tung trafik gennem landsbyen. I Solbjerg er der etableret et bump ved indkørsel til landsbyen på Solbjergvej fra Bælumsiden og en chikane midt i landsbyen ved Wiffertsholmvej, hvor den regionale cykelrute Østkystruten krydser vejen.

Den gamle jernbanetrace er ombygget til cykelsti fra Kongerslev til Skelund (mod Hadsund) og er fredet. Cykelstien går gennem Solbjerg og giver dermed cykelstiforbindelse mellem Bælum og Solbjerg. I landsbyen er der et forsamlingshus.

 

https://www.facebook.com/Solbjergborgerforening/?ref=bookmarks