Dollerup

Dollerup ligger ved landevejen mellem Aalborg og Hadsund, og øst for landsbyen løber Skibsted Å.

Aalborg-Hadsund landevejen skaber en trafikal barriere i den lokale trafik til Blenstrup, hvor skole, daginstitution og idrætsfaciliteterne for området findes.

I landsbyen er der ca. 35 indbyggere.