Lokalråd – borgerforeninger

Blenstrup Lokalråd:

Hanne Bruun Førster (Formand)

Michael Berg Christensen (Næstformand)

Birgitte Feld Mikkelsen (Sekretær)

Kaare Dam (Kassere)

Ellie Marie Nielsen

Rolf Nielsen

Søren Sølgaard Brask