Planer, politikker og strategier.

Rebild Kommune har vedtaget en række planer, politikker og strategier for kommunens mange opgaveområder. Her under har vi samlet links til det, der er særligt relevant for arbejdet med at skabe liv, attraktivitet og vækst i Rebild Øst Klyngen.

Vision 2025 http://rebild.dk/sites/default/files/centre/hr_og_udvikling/folder_vision_juni_2014.pdf

Kommuneplan http://rebild.dk/politik/planer-og-visioner/kommuneplan-2017-2029

Lokalplaner http://rebild.dk/politik/planer/lokalplaner

Landdistriktspolitik http://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/landdistriktspolitik_2017-2020.pdf

Kulturpolitik http://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/kulturpolitik_0.pdf

Folkeoplysningspolitik http://rebild.dk/sites/default/files/centre/sekretariat/folkeoplysningspolitik_pdf.pdf

Erhvervs- og Turismepolitik http://rebild.dk/sites/default/files/centre/sekretariat/erhvervs_turismepolitik.pdf

Strategi- og handlingsplan for Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild – Rold Skov området http://rebild.dk/sites/default/files/centre/sekretariat/strategi_handlingsplan_turisme.pdf

Strategi for mobildækning http://rebild.dk/sites/default/files/centre/hr_og_udvikling/strategi_for_mobildaekning_i_rebild_kommune_vedtaget_september_2013.pdf

Hvis du gerne vil have overblik over alle kommunens politikker og strategier kan du finde dem ved at klikke her. (http://rebild.dk/politik/politikker-og-strategier)

Overblikket over alle kommunens planer og visioner finder du ved at klikke her. (http://rebild.dk/politik/planer)