Kommunale puljer.

I Rebild Kommune er der en række puljer, som på forskellig vis kan være med til at understøtte arbejdet med at skabe liv, attraktivitet og vækst, såvel i Rebild Øst som i resten af kommunen.

Projektpulje til landsbyer med opland http://www.landsby-rebild.dk/rebild-kommunes-landsbypulje

Pulje til byzonebyer http://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/pulje-til-byzonebyer

Kulturrådets pulje til kulturelle aktiviteter http://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/kulturraadet/kulturraadets-pulje-til-kulturelle-aktiviteter

Fritidsrådets udviklingspulje http://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/fritidsraadet/fritidsraadets-udviklingspulje

Pulje til energiinvesteringer i forsamlingshusene http://www.landsby-rebild.dk/node/967