Svar på spørgsmål fra borgerundersøgelsen.

Hvad er Livskvalitet, attraktivitet og vækst for dig?

 • Det betyder meget
 • Langt bredt spørgsmål. Tilflytning til byen, gode skoler og institutioner, gode indkøbsmuligheder, gode busforbindelser – Aalborg, Støvring,
 • Udvikling. Åbning af ting / steder / attraktioner i området.
 • En god skole, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter får folk til at vælge vores by. Giver vækst at der kommer flere til, håb om mere arbejde i byen og nærområde. Arrangementer i byen som giver sammenhold på tværs af aldersgrupper.
 • Ro og fred på landet lokalt butiks liv kommuner der ikke kun tænker centralisering som Rebild gør se bare på støvering udvikling det skulle man have i hele kommunen så som vækst huse til nye virksomheder så at man på den måde fik udvikling over hele Rebild kommune
 • Livskvalitet, attraktivitet og vækst på netop dette område er at bo midt i en skøn natur og have sine dyr tæt på. Have mange gode naboer som bor geografisk langt væk, men er tæt på. At bo i en landsby som er velholdt og ikke ligner en spøgelsesby.
 • Vækst er ikke nødvendigvis en kvalitet, omvendt er landsbydøden farlig.
 • Trygheden ved at bo i et mindre samfund
 • Da vi flyttede på landet i en lille landsby var det med tanke på ro, fredeligt og idyllisk. Solbjerg er langt fra fredelig og idyllisk. Her er høj musik så ruderne klirrer hver eneste weekend fra naboer, altid larm og uro i en eller anden form. Det så stressende. Vækst og flere tilflyttere kommer der ikke når folk ikke kan få deres børn i skole og på uddannelserne pga manglende kollektiv trafik…. Bussen kører lige igennem solbjerg, men stopper ikke da buslinjer her er nedlagt. Det da totalt til grin. Attraktivt for mig er skøn natur med masser af ro og mulighed for lange gåture i smukke omgivelser
 • Gode rammer hvor den enkelte selv kan udfolde sig.
 • gode naboer og gode naturområder.
 • Friheden til selv at vælge hvad der er ens behov
 • Godt foreningsliv – gide naboer – god infrastruktur
 • Et godt job nær min bopæl skaber vækst i området.
 • Godt netværk, familie og fælles oplevelser
 • Et trykt sted at bo, med gode naboer, dagligvarer butik og et forstærket erhverv der giver arbejdspladser.
 • TRYGHED
 • At jeg har gode venner og familie omkring mig. At der er gode faciliteter og indkøbsmuligheder i byen. At der kommer nye folk til byen.
 • At det er en glad by med god omtalte
 • Mulighed for at gøre noget uden der bliver for meget bureaukrati. Investering i muligheder i lokalområdet, og attraktive vilkår for tilflyttere. Mange unge tilflyttere ser på børnepasning, skole og indkøb.
 • Ved ikke
 • Nærhed, tryghed, fællesskab, muligheder for valg der er tilpasset mig og min familie.
 • Samvær med andre mennesker.
 • Flere lejeboliger.
 • At møde andre mennesker At deltage i forskellige aktiviteter
 • godt helbred, gode kulturtilbud, samvær med andre mennesker
 • At have glade børn, der hygger sig og har gode eksempelvis,legepladser. At man kan hjælpe hinanden i lokalområdet. Vækst må være, at folk får lyst til at flytte til området.
 • naturen,skole,
 • En god dag Være glad og positiv Og at man har lært ikke tage livet for en selvfølge Men som en gave Som skal leves i nuet
 • Lykke
 • God mulighed for at kunne færdes i naturen Vækst er ikke lig med livskvalitet og attraktivitet for mig.
 • helbred, natur, kultur og udvikling.
 • Endnu flere børnefamilier i byen, som kan være med til at bruge vores faciliteter optimalt.
 • Udvikling og sammenhold
 • personlig og familie mæssig udvikling
 • Livskvalitet er at mine børn får en god og tryg opvækst i en mindre by hvor de frit kan færdes fra a til b . Hvor udbuddene matcher antallet af indbyggere og deres interesser . Hvis vores skole får opbygget et godt ry – jeg undlader min personlige holdning om hvad der burde ske, er jeg sikker på at byen igen bliver attraktiv at flytte til.
 • At der er underholdning for alle og det kan give et godt sammenhold uanset alder
 • fællesskab i pæne omgivelser
 • at man trives der hvor msn er.
 • Frihed, åbne vidder og alting indenfor rækkevidde
 • At byen som helhed ser pæn og tiltalende ud. En købmand med stort varesortiment. At skolerne fungere fagligt, socialt og trivsel . sat bevare idrætshallerne /sporten i alle byer.
 • Gode fritidsaktiviteter
 • En tur i skoven eller en tur med fiskestangen. Attraktivitet: værn om naturen og forsøg at etablere et fællesskab byerne imellem.
 • At tingene fungere
 • At vi kan værer sammen om mange ting
 • Som ovenstående. Mobildækning og internet er i dag en betingelse for bosættelse på landet og i landsbyerne. Alt andet er ligegyldigt i første omgang.
 • Nærvær Tid Familie
 • At der er liv i mit nærområde.
 • Et godt helbred
 • mulighed for fritidsinteresse også ved handicap, mangler muligheder for mænd førtidspension f.eks. mødested med metal eller træ.
 • Livskvalitet er at have muligheder for at gøre de ting, som jeg værdsætter. Fællesskab og samvær. Vandre – og cykelture. Kultur i form af musik, biograf, teater og oplæg om det “der rører” sig i tiden. Vækst er at turde afprøve noget nyt, nye grænser og få nye muligheder.
 • Flere borgermøder/rundspørger om div. beslutninger. Fokus på en mere grøn og bæredygtig kommune
 • At viber der for hinanden, kan samles i et stærkt fællesskab og kan tiltrække yderligere borger til fællesskabet.
 • Det er et godt sted at bo i skøn natur, hvor der er en velfungerende børnehave,skole, pasningstilbud til de lidt større børn,fritidsmuligheder, egnede boliger til ældre og andre med forskellige handicaps ,dagligvarebutikker og arbejdspladser.
 • Er at se glade legene børn og forældre.At se at der er mugli at drive små virksomheder.
 • trivsel
 • Fred, stilhed, skønhed. At det hysteriske fokus på aktivitet og vækst og udvikling dæmpes.
 • Nærhed, rummelighed og plads / råd til at alle kan være her
 • Det modsatte af besparelser, indskrænkning og afvikling. Sæt mennesket i centrum og betal det, det koster.
 • Et samfund, hvor jeg kan være mig selv og føle, at jeg er accepteret som den jeg er. Det motiverer til at yde sit bedste for det lokale samfund.
 • At byen er pæn, altså uden gamle bygninger der skæmmer bybilledet, en lokal skole og indkøbsmuligheder og en omkringliggende natur som man har lyst til at færdes i. En god infrastruktur, selvom det ikke lige p.t. er vigtigt for mig.
 • et godt foreningsliv og dejlig område
 • bevægelse og aktiviteter i naturen
 • naturen og et godt lokalt sammenhold om lokale aktiviteter
 • Muligheder/tilbud kulturelt/mentalt/kreativt samt for fysisk aktivitet på et ‘rimeligt’ niveau – for mig fysiske aktiviteter der ikke kræver særlige forudsætninger og kulturelle tilbud der bygger videre på ‘livslærdom’, niveau ala Folkeuniversitet og ‘Skelund Gamle Skole’.
 • Ved ikke.
 • Livskvalitet er at alle i familien er glade for hverdagen, trives og vokser. Attraktivitet er, når folk “frivilligt” bosætter sig her – og ikke kun pga. billige huse. Vækst er ikke kun antal af indbyggere. Vækst er også, at en trist bygade med forfaldne huse bliver bragt op på et nyt niveau, hvor huse og haver fremstår velholdte. Hvor der er aktivitet i gadebilledet, på institutioner og i idræts- og kulturliv. Hvor folk udefra tænker; dette er ikke en uddøende landsby, men en landsby i vækst.
 • Livskvalitet er at have et godt netværk, være tryg i hverdagen, kunne udøve sin passion med andre. Vækst er ikke det rette ord for mig – det lyder som en stress-faktor med mål, tal, statistik mm. Hellere udtrykket “udvikling”.
 • Aktiviteter for unge og naturområder
 • At være omgivet af naturen, at bruge naturen og være en del af et socialt netværk
 • Gode fælles aktiviteter. Godt socialt sammenhold
 • Tryghed og at tingene bliver gjort efter hvad der giver mening
 • At være sund og rask, fysisk og psykisk. Have mulighed for at udvikle sig sammen med andre på job og i privatlivet, via fællesskaber, natur og sund livsstil.
 • At bo i en kommune som giver alle en god service, samt tager borgerne med på råd.
 • Mulighed for forskellige valg på stort set alle områder
 • En meget forandret skole og glade børn, der bliver set og forstået.
 • At der bliver tænkt på de ældre og svage
 • Personligt er livskvalitet for mig, at jeg kan bevare et godt helbred, så jeg kan opretholde nuværende aktivitetsniveau. For klyngen:Byrådets mod til at skævvride daginstitutionspriser, så Støvring bliver dyrere for børnefamilier.
 • Rolige omgivelser, smuk natur, fællesskab og tryghed
 • Familieliv hænger sammen når man bor på “landet” tænker børnehave, skole, interesser
 • godt helbred
 • Friheden til at gøre hvad man vil.
 • Fællesskab samt at folk som er tilflyttere vil blive modtaget og behandlet bedre
 • At kunne deltage
 • At have et godt helbred, et aktivt fritidsliv og et trygt og stabilt familieliv. At der tages vare på områdets natur, og at borgerne bliver hørt.
 • Fred og ro
 • Mulighed for at færdes i naturen, hele året rundt.
 • Færre butikker og mere natur.
 • At stå op om morgenen og glæde sig til en ny dag. Natur. Motion. Tryghed.
 • En glad familie ❤️
 • Det er et sammenhold, som hele tilden udvikler byen
 • Fred og ro
 • Sunhed…Nærvær… eller tid til nærvær og fordybelse = livskvalitet, Mangfoldighed er attraktivt og vækst = selv-indsigt + nytænkning + ambition og handels-kraft 🙂
 • Fred og ro. Ren luft. Gode busforbindelser (også om aftener). Økologisk landbrug med dyre velfærd. Bevarelse af naturen. Grønne områder også inde i byerne.
 • Mulighed for at bruge min tid på mine interesser
 • gode kår for mine børn og mig selv.
 • Bedre transportmuligheder. Og alternative sport grene som yoga
 • Et godt familieliv, hvor der er mulighed for at gøre de ting man har lyst til. at kommunen udvikler den samlede kommune ikke kun de større byer
 • God naboskab, respekt, acceptence.
 • naturen
 • At byen ser præsentabel ud for ander mennesker der kommer til byen for evnt at se på nyt hus….. eller bare kommer igennem….. en pæn by for positiv omtale…. en slidt by for dårlig omtale
 • Liv i byen. At mine børn trives. At vi har det hele tæt ved os. Indkøbsmuligheder, børnehave, skole osv.
 • Der bliver passet godt vores børn, ældre og naturen
 • Tryghed og stabilitet, kan regne med det politikerne melder ud f.eks ift ovenstående.
 • På det metafysiske plan, er livskvalitet noget der kommer når livet er attraktivt og man udvikler sig positivt. Livet handler om at udvikle sig selv fra start til slut. Det er en rejse, om man vil. Hvor vi kommer fra er en variabel, i det vi har en hel verden på vores jord; men vores rejser ender alle sammen det samme sted. Vi skal få det bedste ud af den tid vi har sammen. Hjælpe hinanden, gøre en forskel og bidrage til det fælles bedste frem for altid at gøre ting for ens egen skyld. Vi skal altid bestræbe os på at være bedre i morgen end vi var i går og det er den eneste måde vi alle sammen kan have det godt på.
 • At se ting udvikle sig omkring mig.
 • Fællesskab
 • Familie og venner i nærområdet. En natur, vi værner om og fokus på børne/ungeområdet. Der skal bruges midler på børnehaver, skoler og uddannelse. Transport: cykelstier, offentlige transportmidler mv. skal være gode og tilgængelige.
 • et sted hvor folk mødes med det de er sammen om,- og deres forskellighed.
 • Det er for mig at bo i et område hvor jeg trives og er glad for at være. Et sted der er attraktiv med gode boligområder, et godt handelsliv og gode forhold til skole og fritid. Har vi disse ting, så vil vi også få den vækst i boliger og tilflytninger som vi ønsker.
 • Naturen og ro. Nabo komsammener.
 • At der samarbejdes og ikke konkurreres mellem byerne. At man føler sig godt tilpas når man møder til en aktivitet/arrangement.
 • Frisk luft og mindre by støj. Stor have/udenomsplads med plads til tranpolin, lejehus, biler etc Mulighed for husdyr
 • Fællesskab
 • En god dag Og mange gode oplevelser Og at man kan være glad og positiv
 • Vand gymnastik Lien Dans
 • Fibernet god infrastruktur og gode kulturtilbud.
 • At have en pæn og ren by, i harmoni. Ved at byen er pæn, kan der også trækkes nye tilflyttere til.
 • Ro, omsorg og glæde. At jeg kan se mine naboer m.m. hviler i sig selv og har overskud. At jeg kan bidrage med at andre har en god hverdag
 • Godt sammenhold mellem beboere i landsbyen. Bedre kollektiv transport
 • God natur Trygge og rolige omgivelse En landsby i balance med børnehave, skole og dagligvareforretning Infrastruktur til pendling
 • Tryghed
 • At kunne have tillid til områdets borgere, skabe udvikling og vækst for lokalområdet og sikre en god fremtid uden for mange banditter..
 • Motion i naturen – gåture i naturen – glade børn som via støtte, positiv motivation, motion og god undervisning udvikler sig til kreative og tilfredse borgere der tager hånd om vores smukke natur
 • Se min by udvikler sig – byen viser sig godt frem med en pæn hovedgade , gode veje, ren og pæne områder omkring de anlæg og institutioner som byen har – se byen og dens erhvervsdrivende har det ” godt”
 • Nærvær
 • Se naturen trives. Passé på det vi har, tænke global opvarming og passé på det Sarte miljø.se ud over vores even Lille næsetip.
 • Glæde
 • den bliver nok lidt for lang….
 • Et sammenhold.
 • At udefrakommende ser det vi andre kan se af potentiale.
 • Civiliseret opførsel
 • Det er essensen af livet.
 • Sammenhøriehed
 • NATUR OG GOD PLADS
 • Natur Indkøbsmuligheder Fællesskab Foreningsliv God skole
 • sundhed og sammenhold muligheder for socialt samvær og udfoldelse af motion og hobby. at bevare vor dagligvareforretninger
 • At se noget blomstre, og få øget bosætning til området. At kunne mærke folk vil hinanden og bakker op om fælles aktiviteter.
 • .
 • Alt
 • Sammenhold med alle generationer
 • tryghed i det lokale fællesskab
 • Sundhed og mulighed for deltagelse i samvær. Bevarelse af foreningsliv.
 • Livskvalitet = rummelighed og imødekommenhed, attraktivitet = fællesskab med plads til individet, vækst = oprydning og mere af det ovenstående
 • Sundhed
 • At vi bor et godt og fredeligt sted både for unge og gamle. Et godt sygehusvæsen indenfor passende afstand. At nye familier får lyst til at bosætte sig området
 • Sport og skole
 • at der er meget få og enkle regler for etablering, at man har gode forhold i by og sogn, god skole , gode indkøbsmulig- hedre for dagligvarer,og den flotte natur i Bælum – Solbjerg området.
 • At vi er friske og raske, at man vedbliver at være aktiv, og glædes over naturen og de omgivelser og mennesker der er en del af hverdagen.
 • Livskvalitet er at sprede glæde, tryghed og kunne afprøve nye ideer sammen Attraktivitet ???? Vækst er, når ideer bliver realiseret og er til glæde for liv, – og måske endda med til at skabe nyt liv
 • Øget indbyggertal og attraktive udstykninger og ikke kun er aktive i Støvring. Der skal også satses på de øvrige i kommunen. Kommunen bør fordele sine indkøb for at styrke de små samfund efterlign Staten ved udflytning af aktiviteter.
 • -Smuk natur -Plads til at familien kan udfolde sig -Gode busforbindelser til byer med uddannelsesmuligheder/jobmuligheder -Butikker
 • Ved ikke
 • at have min frihed, ikke blive bundet af for meget bureaukrati
 • natur værdier
 • At børnene trives i skolerne og fritidstilbuddene, så de får lyst til at blive boende i området når de bliver voksne.
 • Forenings liv,aktiviteter og motion.
 • Samvær og naturen
 • sammen hold
 • Naturen
 • At mine børn er glade og familien har det godt!
 • Livskvalitet = at familien trives.
 • At bo i en stille og rolig by med udbud og sammenhold, hvor man vækster og udvikler sig og ikke altid skal kæmpe for alting især mod kommunen
 • Livskvalitet betyder meget og at der sker en udvikling at vi føler med i udviklingen og ikke går i stå
 • Ved ikke
 • Et dynamisk område med aktiviteter.
 • Naturen
 • At jeg trives og er tryg i mit område. At området er forbundet med positiv omtale. Et attraktivt bosætningsområde vil skabe vækst, for potentialet er der – vi har det hele til den halve pris.
 • social samvær i forskellige sammenhæng, at vi får lov at bevare så mange gode forretninger , aktiviteter af enhver art,sørge for der kommer flere forskellige industrier til vores samfund.
 • Gode idræts mugligheder og gode og aktive sociale aktiviteter til glæde for både unge og ældre
 • Naturen bevares og kan opleves endnu mere.
 • en velbevaret natur
 • gode muligheder for mine børn, gode små skoler og fritids aktiviteter. natur
 • Sammenhold, godt naboskab – følelse af samhørighed med lokalsamfundet omkring mig. God formidling af information om hvad der sker i mit område
 • godt arbejde og venner der hjælper hinanden
 • Det er når man ikke skal bekymre sig om at byen dør, skolen lukker og at købmanden ikke består – det føles som om at kommunen primært prioriterer den vestlige del af kommunen. Det er også når vores børn har gode forhold til læring, og at vi alle er trygge og at det sociale fællesskab dyrkes.
 • Natur, nærvær, sænke tempoet i fht. den voldsomme fart, samfundet ellers har på. Se også ovenfor.
 • Busser !
 • højt til loftet. de unge flytter ind til byerne.
 • At se naturen vokse og blive mangfoldiggjort uden indblanding af besøgende borgere udefra og/eller (natur-)turister.
 • Nu kører hverken bus eller tog (fra Skørping) til min arbejdsplads (i Aalborg Vestby) Og både bus- og togtransport i aftentimerne til/fra Aalborg er enten begrænset eller ikke-eksisterende. Det er IKKE livskvalitet at være nødsaget til at investere i 2 biler og bruge lang tid på transport til sit arbejde. Og det er man nødt til herude. Og det gør desværre ikke området mere attraktivt.
 • Naturområder, aktiv byliv (indkøb, børnepasning), der skaber gode omgivelser for børnefamilier.
 • Roligt naturområde og se at mine omgivelser bliver vedligeholdt og lidt udbygget.
 • Kollektiv trafik
 • tryghed, natur, sammenhold, muligheder for at folk kan bosætte sig i områderne, at det bliver til at købe husene.
 • Gode fællesskaber Gode venner samhørighed både internt og externt
 • Sundt og godt helbred med gode fritidsinteresser
 • At mine børn trives, vi kan handle ind, at vores område prioteres med henblik på børne områder. God PPR støtte
 • MEGET STOR BETYDNING
 • Ingen kriminalitet, lokal handel,
 • at jeg også som ældre og enlig kan få den hjælp som evt. kommer med årene
 • nærheden til naturen, fred og ro. Vækst er for mig ikke nødvendigvis positivt.
 • At de ældre har et roligt liv med sammenhold mellem sig og ikke føler sig ene.De unge kan se fremad uden angst for dagen i morgen.
 • Socialt samvær Fri natur, biodiversitet Kultur-skønhed Trivsel for børn og unge Forstår ikke sidste del af spørgsmålet
 • Roen, naturen, venner/familie
 • familie og venner
 • Natur, fred og ro mulighed for transport uden bil, ellers må vi flytte.
 • smukke omgivelser
 • Natur, fred og ro, tryghed, sikkerhed for salg af hus,
 • Et stærkt sammenhold i byen.
 • At alle tar` ansvar.
 • at kunne udvikle mig krestivt i samarbejde med andre kunst intereseret i Terndrup og omegn.
 • Glade børn og gide muligheder.
 • Værdier, ikke nødvendigvis samfaldende, men tolerance, så man får god snak om værdierne. Vi skal være rigtig attraktive for resourcestærke børnefamilier, så vi undgår overvægt af Hillbillies.
 • At jeg trives i de omgivelser, hvor jeg bor. Naturen betyder meget. Mht. vækst. Ved ikke.
 • aktiviteter med indhold, som f.eks musik – underholdning og boldspil for alle aldre – en samlingssal til at mødes i til disse aktiviteter, uden det skal koste for meget.
 • Tryghed og orden god økonomi og godt sammenhold
 • Særdeles vigtigt
 • Grundlaget for et godt samfund
 • Gode indkøbs muligheder lokalt. Vi har lige fået en fiskemand hver uge
 • Tilfredshed med def hvor man er. Både boligmæssigt, men også livsmæssigt.
 • Et lokal område med tryghed for fremtiden. Nære relationer til familie og venner. Et område i vækst og ro omkring fremtiden for offentlige relationer!!
 • Livskvalitet= Børn,Sport, Trykhed. Attraktivitet= Sport, indkøb lokalt,Natur. Vækst= Øget boligsalg, grønne områder i byen,ro på skole og fritids ordning.
 • At naturen er lige uden for døren og at alle har ret til at færdes i den!
 • Succes med det jeg laver, gør og involvere mig i, ikke nødvendigvis eller kun økonomisk, men når den friskole man er involveret i lykkes. Når et lokalt arrangement får succes og trækker mennesker etc.
 • Natur, harmoni mellem mennesker, tilbud om aktiviteter i byen -pasningsforhold for børnefamilier, dagligvare indkøb.
 • At jeg har mulighed for at gøre hvad jeg har lyst til, sammen med andre.
 • At sygehuse og plejehjem fungerer godt så her er trygt. At bo
 • At ting får lov at blomstre og ikke “bare” samles et sted
 • Gode madsteder, muligheden for motion
 • Samarbejde mellem erhvervs- og turismeaktører
 • Godt arbejde gode familie- og boligforhold . Bo i et område med ro og fred med gode muligheder for diverse fritidsaktiviteter.
 • Livskvalitet: At man er tryk ved at man selv og ens børn kan færdes frit i området. At det er muligt at have en dagligdag i byen, dvs skole, indkøbsmuligheder og aktiviteter (sport osv)så man ikke skal ud at køre efter det hele. Attraktivitet: Igen at vi har en by hvor hverdagen fungere, at byen bliver vedligeholdt. Vækst: At vi har mulighed for at udvikle os, i stedet for afvikling. Jeg ser gerne at der bliver gjort mere for at fortælle den gode historie. Det kunne jo være dejligt at vi kunne skabe noget vækst ift det nye supersygehus. Vi har fra Blenstrup ca 10 min kørsel dertil, billige hus ift Aalborg og omegn, så når der skal til at ansættes personale, så syntes jeg da at det kunne være fint at markere os med hvad vi har at byde på…hvilket jo gerne skulle blive bedre og bedre.
 • ved ikke
 • Gode venner, indkøbs muligheder, Skole, fritidsaktiviteter, sammenhold
 • Tryghed, fællesskab, billigere huspriser men uden stavnsbinding (forstået på den måde, at det på nuværende tidspunkt er meget svært at sælge igen),
 • xx
 • At man de rammer i arbejde- og friluftsliv som er meningsfulde og som man selv har indflydelse på.
 • Ved ikke
 • En god dag i naturen
 • Det er for mig at byen tilbyder forskellige ting fx slagter, blomsterhandler, gode supermarkeder og at hele byen har en sund indstilling (sundhedscenteret).
 • åbenhed, nysgerrighed, natur, bærerdygtighed, transportmuligheder, kultur,
 • At vores børn & unge mennesker trives. De har ikke selv valgt at bo her
 • at der bliver gjort noget for naturbeskyttelsen, så der er vækst i naturen
 • Vækst er svær at få med.
 • Det er for mig, at vi er i konstant udvikling og en udvikling til det bedre. Så vi bliver bedre og opnår bedre resultater sammen.
 • Naturen. Mulighed for at etablere små virksomheder i lokalområdet, så der kan komme en passende vækst.
 • Sammenhold, tryghed, ansvar for området og udvikling i positiv retning.
 • som borger i en landsby er livskvalitet at tage aktiv del i fællesskabet og bidrage til at udvikle dette bl.a. ved at lave aktiviteter, der kan bringe borgerne sammen og skabe liv og trivsel i byen.
 • Det er bla sammenhold, som de har i en mindre by som St. Brøndum. Det er Terndrup for stor til at have.
 • Et godt lokalsamfund, hvor der er plads til små og store, aktiviteter til små og store.
 • Tryghed, natur og udvikling i nærmiljøet i stedet for afvikling.
 • min mand børn og børnebørn.Venner og gode naboer. min have.
 • At man bruge de skove som omgiver vores landsbyer til ridning
 • tryghed i lokalsamfundet, rimelige huspriser. Aktiviteter til alle aldersgrupper.
 • spørgsmål for bredt til spørgeskema !
 • Et trygt og aktivt nærmiljø. En god skole og god infrastruktur ift. job og uddannelse
 • de små landsbyer ikke dør og alt foregår i Støvring eller Skørping, der er aktiviteter landsbyerne og nye indbyggere der kan låne penge til at købe huse her.
 • ro, fordybelse og kreativitet
 • Samvær traditioner motion natur
 • Ved kke
 • Stilhed i uberørt natur
 • mennesker der altid hilser på en, smiler uanset om man kender vedkommende. Uanset om man er på gaden, sportspladsen, købmanden – man kommer hinanden ved.
 • Forstår ikke spørgsmålet. Har aldrig hørt ordet attraktivitet. Skal de tre værdier sammenholdes?
 • At der ikke er forfaldne huse + bedre internet
 • At bo i et område hvor folk ikke slås in byrdes, Respektere hinandens synspunkter Hjælper hinanden i stedet for at bekæmpe hinanden.
 • At kunne bo med natur omkring mig, gode kulturtilbud og mulighed for at arbejdspladserne er tæt på.
 • Venner, Familie, hygge, sport og samværd
 • fællesskab
 • Der bør investeres i praktisk hverdag frem for rekreative tilbud.Frivillighed kræver overskud både tidsmæssigt og mentalt
 • rigt menighedsliv i kirken
 • Liskvalitet – at opleve at bo et staed man kommer hinanden ved Attraktivt sted at bo – samme + natur omkring
 • At komme ud i naturen. Fællesskab i min by. Mulighed for at ældre og de unge kan blive kørt til fritidsaktiviteter og således kan komme bedre rundt hvis man ikke har egen bil. Vækst er at det bliver mere spændende at bo i vores by for unde familier
 • At lokalområdet består i en lang fremtid for at sikre kontinutet i livet på landet, at de unge kommer tilbage efter nogle år i storbyer og bosætter sig fast på landet.
 • at man møder mennesker når man forlader hjemmet. Der må gerne være aktiviteter som får os tøet op og igang med samtalen
 • Tryghed, ejerskab af det man deltager i- dette styrker fællesskab og vækst
 • Et godt helbred og være med til at gøre en forskel. At møde og være en en del af noget der udvikles og giver inspiration
 • ren luft – ren vand – ren natur – varieret dyr liv –
 • Godt helbred og gode muligheder for aktivitet.
 • At der er et rigt udbud af muligheder for at bruge sin fritid fornuftigt; som ung især til sport, som ældre især til forskellige kulturelle aktiviteter.
 • by med lokale butikker, natur, nybyggeri, tilflyttere, stigende huspriser, samarbejde i den lokale by/område
 • Når tingene virker.
 • Vi ønsker noget større, og derfor påtænker vi at flytte. evt til anden kommune
 • Tryghed. Naturen og miljøet omkring Bælum.
 • tilfreds med livet tiltrækkende for andre udvikling af boligområder og boligformer
 • Natur, og at børn og unge har aktivitets og idræts muligheder
 • Nærhed og godt naboskab + naturen
 • Livskvalitet: Tryghed og tillid, samt mulighed for fastholdelse og udvikling af livsglæde og livsenergi i relation til mig selv, i relation til personer tæt på mig og i relation til lokalområdet. Attraktivitet: For lokalområdet er den primære attraktivitet muligheden for integration og synlige muligheder i lokalområdet – samt muligheden for skabelse af relationer og tilknytning til området. Vækst: Inddragelse i netværk indenfor kultur, “dannelse” og uddannelse, erhverv og arbejdsmarked
 • Familiens trivsel er li med livskvalitet. legeaftaler, sport og arbejde er tit besværligt pga. dårlig eller ingen bus trafik lette indkøbs muligheder steder hvor man kan mødes med andre
 • At det er en pæn by. At man kan gå til aktiviteter.
 • Meget stort spørgsmål, Først og fremmest at min familie har det godt.
 • Et stort fælleshus hvor der bakkes op omkring hinanden med mulighed for spisning. Fællesarbejde omkring det.
 • Et godt område med gode muligheder (aktiviteter, indkøb, oplevelser) og som er rart at bo i. At der skabes bedre mulighed for at møde andre. Som tilflytter er det svært at komme ind i området. Jeg kender efter snart 7 år ganske få…
 • Styrke erhvervslivets muligheder for at ansatte de svageste borgere, sa de forblive at have et vardigt liv
 • god omtale, glade og tilfredse mennesker
 • Cykelture i området Ture med stavgang i området
 • Respekt for hinandens meninger, gode faciliteter.
 • Når mennesker samles omkring fælles aktiviteter og faciliteter udnyttes. Samlings steder hvor man har lyst til at komme også selvom der ikke lige er et konkret formål (Sams bar :-))
 • ?
 • at jeg kan få lov til at gøre, som jeg har lyst til, uden at skulle presses i et eller andet fællesskab.
 • God livskvalitet =tryghed og sammenhold Attraktivitet= Godt område der samler folk udefra. Vækst skabes af de 2 forrige emner.
 • At man bor et sted hvor man gearer helt ned, når man har fri fra arbejde.
 • Livskvalitet for mig er at kunne gå lige direkte fra min lejlighed og ud i den smukke (forhåbentlig gerne også fremtidige rene) natur, hvor jeg bor. Det er vigtigt at der opretholdes en vis standard i byen, så vi undgår at ting helt forfalder.
 • Almindelig trivsel.
 • Livskvalitet er tilfredshed i hverdagen og naturen. Attraktivitet er udbud af gode skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. Vækst er tilflytning af borgere til vores dejlige område.
 • Livskvalitet er gode forhold for familien. Attraktivitet er godt foreningsliv i nærområdet. Vækst er flere tilflyttere til byen og at det går godt for de erhvervsdrivende.
 • At kunne nyde naturen uden risiko for forurening af vores drikkevand. At kunne undgå støjgener fra grusgraven og undgå tung trafik til og fra grusgraven på vores små veje.
 • Dejlig natur,trygge omgivelser,gode institutioner i nærområdet for både unge g gamle. Vækst i form af tilflytning og bedre offentlig transport.
 • Livskvalitet for mig er, at have det godt med mig selv, mine nærmeste og dem som er omkring mig i forskellige sammenhænge. At bo/være et godt sted, hvor der er fred og med adgang til alle de ting som giver mening i livet fra vugge til grav. Vækst er for mig ikke lig med penge, men at se hvordan vi har masser af muligheder for læring/udvikling igennem hele livet, lige meget på hvilket niveau man er. At der sagtens kan bruges flere penge, hvis alle vores ønsker skal opfyldes, her tænker jeg privat, såvel som kommunalt/statslig m.m.
 • At mine børn har det godt og er trygge
 • God sammenhold, hygge, nydelse af naturen
 • fællesskab
 • Plads til forskellighed og der tages ekstra hånd om de svageste. Økologi og bevarelse af vores natur.
 • livskvalitet er at der er gode mulighed for, at dyrker et godt fritidsliv og familien. Når der kommer ny tilflytter til byen.
 • stort fællesskab
 • Rod og natur – lille by med gode naboer
 • Livskvalitet er en god kæreste Attraktivitet – afhænger af øjnene der ser. Vækst – at følge med tiden i ro og mag.
 • Godt sammenhold
 • at vi kan samles med alle aldersgrupper
 • Sammenhold
 • en god kæreste, godt netværk
 • En aktiv livsførelse
 • sammenhold i landsbyen, men også at man kan være sig selv, fælles aktiviteter, men også aktiviteter ude af byen, attraktivt er vor hyggelige beliggenhed med mange kilder omkring os og gode vandrestier, vækst for os i St. Brøndum er blot at bevare vort antal indbyggere og helst folk der køber vore huse og ikke bare lejer dem, de er ikke så stabile beboere eller naboer som de der ejer et hus. dårlige lånemuligheder giver flere og mere tilfældige lejere i mange af vore huse. Det er ikke en fordel for byen som sådan.
 • At der bliver udbudt muligheder for personer i alle aldre, og at der er attraktive tilbud for især børnefamilier, da det er dem, der mest får alle væksttal og kvaliteten op,som f.eks. indbyggere, økonomi, institutioner, skoler, og da de igen tiltrækker endnu flere familier etc.
 • plus-ord …. for mig er det vigtigste forpligtende fælleskaber – at vi lærer og øver os i at være sammen med andre, der ikke ligner os selv, fordi det skaber sammenhængskraft og tryghed
 • Accept
 • sammenhold børn der trives og en god skole ( hvor vi lige nu har et fantastisk læreteam i Blenstrup)
 • at der kan samles både unge og ældre til attraktive arrangementer, samt til trække nye borgere udefra
 • større åbenhed til fællesskabets bedste
 • Livskvalitet er, at stedet bidrager til, at jeg har et godt liv, hvor jeg er respekteret og hvor jeg kan udfolde mig med ting, der betyder noget for mig og min familie. Attraktivitet er, at også andre får lyst til at komme til området – fordi der er meget godt at byde på Vækst er såvel vækst i antal tilflyttere som vækst i antal personer, der ønsker at drive virksomhed i området.
 • At det fortsat er er attraktivt sted at flytte til. Skoler, butikker, fællesskab og natur
 • Livskvalitet er når man føler man gør en forskel og kan mærke at andre også gør det. Attraktivitet skal ikke være en trend som kun er vigtig i kort tid. Vækst skal være afbalanceret så alle kan følge med.
 • Ro og selvbestemmelse på egen ejendom med mulighed for at byde ind på/med sociale tilbud sammen med andre med samme ståsted i livet. Fælles faciliteter helt lokalt med mange muligheder for at lave eller deltage i aktiviteter. Mulighed for eller frihed til selv at kunne vælge, HVOR vi deltager i aktiviteter dvs. at det kunne betyde bedre transportmuligheder for børn og unge uden kørekort.

Hvad er dit største ønske for området?

 • At der kommer aktivitet eller et sted til de unge mennesker
 • Gode velfungerende skoler, institutioner. Uden dette vil der ikke være tilflytning
 • Flere beboere
 • At Terndrup bliver en selvstændig skole med egen ledelse
 • Konstant udvikling, tryghed for os borgere, inddragelse af borgerne i kommunen og kommunale beslutninger.
 • At der kommer styr på Terndrup Skole så vi igen kan få tilflyttere til at vælge Terndrup By, hvilket automatisk vil give vækst i området. Bedre ressourcer til skolerne, så alle børn bliver undervist på lige vilkår. At der er større fokus på belysning ved veje og stier, så vores børn kan færdes i tryghed.
 • At man stopper lukning af skoler da det er meget vigtigt for og få tilflytter til området at der er et godt skole system der er ikke mange arbejdspladser så det ligger jo lige til højrebenet og lave de beste skoler med kort transporttid
 • Bedre offentlig transport
 • Bedre skoleledelse på Bælum skole
 • At land områderne bliver set på meget mere positivt og at der er mere fokus på de potientialer som er her. At stoppe den fordom om at alle på landet går med `hø i træskoene´ og bor i udkants Danmark og i stedet så det som udviklings Danmark.
 • At skole og institutionsområdet fungerer optimalt. Det er her vores børn skal bruge det meste af deres tid og er det ikke optimalt, vil det smitte af på deres indlæring og senere i livet uddannelse. Vi skal være sikre på at vi skaber dem bedste start for vores børn.
 • Bedre kollektiv trafik
 • At stoppe afvandring
 • At Blenstrup stadig vil have en skole, daginstitution og dagligvarebutik, så det vil være muligt at blive boende, selv når man blev gammel. Muligvis kunne man bygge lidt flere seniorboliger.
 • At få renoveret kildesøen i bælum så mange bruger den både skoler børnehaver samt private. Fantastisk sted, men søen er snart fyldt helt op med mudder fra kilden.
 • Gode skoler, institutioner og veje. At der bliver forskønnet ved at rive udtjente og dårlige huse ned og borgere opfordres til at rydde op på deres grund
 • Stabilitet på skole/institutions området.
 • rimelig fordeling af unge og gamle i området.gode fritidstilbud og gode dagligvarebutikker.
 • Udvikllingen vil følge efterspørgel
 • Flere ældre boliger
 • Flere arbejdspladser
 • Fjernelse af forfaldne bygninger
 • at man ville holde stierne rene så man kan gå på dem.
 • Mere solskin om sommeren
 • Man passer på vores værdier, naturen, erhverv, butikker og vores historie. Styrkelse og sammenhold af erhvervslivet.
 • ANDRE BYGGEGRUNDE FOR UDVIKLINGEN I BYEN
 • At kommunen vil gøre lidt mere rengøring af de grønne områder, f.eks. i Terndrup er de kommunale ikke gode til at fjerne ukrudt, klippe hæk og de har fjernet en den skraldespande, så folk smider bare affald.
 • At der kommer mange nye beboere til byen, der vil deltage aktivt i de forskellige aktiviteter her i byen.
 • Større handlekraft og troværdighed blandt de valgte lokal politikere. Håndtering af sagen vedr. Terndrup Skole er seneste skud på stammen som viser mangel på professionalisme – desværre.
 • vi beholder vores skole
 • At bevare skolen og institutioner for hvis vi ikke har det kommer der ikke nye beboer til byen vi har jo mange byggegrunde tilbage i nu og dem skulle vi jo gerne have solgt
 • Bevare de mindre skoler, da det er medvirkende til tilflytning. Styrke foreningslivet på tværs af klyngen.
 • Behold skolen
 • Forsat bevare det “mindre miljø”- det gælder skole,plejehjem,institutioner mm og det gælder butikker i nærheden, arrangementer både lokal og fælles- så der er forskellige muligheder for den enkelte
 • At vores transport kan blive udvidet,så vi kan færdes i kommunen døgnet rundt.
 • Byforskønnelse- centret-m.m. God skole så der stadig kan bygges og sælges huse i Terndrup.
 • At bevare Blenstrup skole
 • Udvikling med hensyntagen til naturområder
 • bedre kollektiv trafik mellem byerne
 • At det bliver mere synliggjort. At gamle faldefærdige, forladte huse bliver fjernet. At der kommer nogle aktiviteter for de unge. At man “udnytter” den flotte natur, evt med stier, mountainbikeruter og hundeskov.
 • der bliver gjort noget ved byens udsene og vedligeholdelse den ligner en losseplads
 • gode busforbindelser
 • Et stærkt fællesskab og sammenhold som giver tryghed Pæne og attraktive byområder Og at man som ældre får den hjælp som man Har brug for Når man bliver ældre er det jo ikke vores skyld at der ikke er de penge i kassen fordi nogle politikere har sovet i timen Men husk potiliker har også en dag brug for hjælp
 • At det bliver forbudt at bruge sprøjtegifte
 • Blenstrup er kommunens bedst beliggende by i forhold til Aalborgs kraftige udvikling mod øst. Kommunen bør kunne udnytte dette meget bedre til øget bosættelse,og til lave priser.
 • At der bliver passet godt på naturen, som er vores største aktiv.
 • At vi borgere, her hvor vi bor, kunne komme til at føle os som en del af Rebild kommune.
 • At kommunen får øjnene op for mulig byudvikling tæt på Hadsundvej. En måde til endnu hurtigere at få nye tilflyttere integreret i fællesskabet
 • Større tilflytning
 • bevare blenstrup skole
 • At der kommer cykel sti fra Terndrup til Bælum . Vi er kommet i en fusion , men det er livsfarligt at lade vores børn cykle på Bælumvej. Hvilket jo ellers kunne være nødvendigt når Afd 2 skal til undervisning på Bælum skole . Det kunne jo også være at fusionen betød at nogen børn skabte relationer og nye fritidsaktiviteter , men det er så farligt at lade dem cykle..
 • En skov til brug til airsoft bane og mountainbike spor. Shelter/bål Lan arrangementer
 • et konstruktivt samarbejde på tværs af lokalområder og byer
 • En pæn by og bevaring af skolen
 • At landsbyerne ser pæne ud når man kommer dertil. De huse som er lejet ud og hvor lejerne ikke klipper hæk m.m. bør have besked på at gøre det ellers må kommunen gøre det.
 • Samarbejde mellem byer også på tværs af kommuneskel. Fx cykelsti mellem skibsted og kongerslev
 • at beboerne vil være med til at holde byen pæn og atraktiv
 • Naturpleje, vandløbsrestaurering, renere miljø og natur
 • Ved ikke
 • At vi beholder vores foretninger
 • Fibernet og mobildækning. Der er stort set nul dækning i området Korup – Solbjerg. Næsten håbløst at tiltrække nye borgere til husene på landet, når der hverken er dækning af internet og mobiltelefoni.
 • At der bliver flere fritidsaktiviteter
 • Unge tilflyttere,
 • Stien om mølledammen.der skal lægges dræn så vi kan gå tørskoet.Få klippet bøgehækken i midtbyen og det lille torv foran spar.
 • At vi kan beholde de skoler og købmænd vi har i området.
 • Det er blot tomme ord, så længe der ikke er handling og velvillighed bag dem fra kommunens side
 • bevar de små lokalsamfund
 • At der bliver stisystemer, der forbinder byerne. At der udbydes andet end sport i lokalområdet. At vi bevarer skole og børnepasning, ellers får vi ikke unge familier til byen. Finder det vigtigt, at der er en lokalforretning både til indkøb og mødested.
 • At politikere og borgere samarbejder
 • At vi bliver set og ikke bare er ” helt derude hvor kragerne vender”.
 • At der kommer ordnede forhold på den lokale skole. Kan på sigt være en katastrofe for byen/ den østlige ende af kommunen hvis det ikke sker. For er der ikke en velfungerende skole afholder det tilflyttere at komme til lokalområdet.
 • At få et område der er pænt og rent, en en by som man vil sige at her vil jeg gerne bo.
 • byforskønnelse
 • Åbning af borgerservice et par timer et par gange om ugen.
 • At de enestående naturkvaliteter i området bevares som natur og ikke plastres til med idræts- og motionsfaciliteter, mountainbike-baner, så det stadig er muligt at gå en fredelig tur i skoven.
 • At det må overleve og samtidig bevare sin egenart, kunne godt ønske mere butiksliv og produktion
 • Udvikling af infrastruktur. Også busser lørdag og Søndag. Direkte busforbindelser til Aalborg og Hadsund uden skift undervejs. Større bosætning: udbud af byggegrunde og lejligheder af god standard. Mulighed for financiering af nyt boligbyggeri, der tilgodeser området. Hvorfor er det kun byggegrundene i Støvring Ådal der markedsføres? En ny kommunesammenlægning, så vi bliver sammenlagt med Aalborg.
 • Vækst
 • At få folk til at ønske at bo her, så der sker en naturlig udskiftning af borger, så vi har både unge/børn og gamle borger i området.
 • at skabe udvikling i stedet for afvikling
 • flere cyklstier
 • Fibernet i Korup!
 • at kommunen lytter til lokale forslag
 • Cykelsti fra Bælum Til Terndrup
 • Tilvækst
 • Et fælleskab, hvor folk ikke er ræd for at snakke med hinanden.
 • At befolkningen består af mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde og indkomster. At vi fremstår som et område, hvor folk SELV har valgt at bosætte sig, fordi her er rart og trygt at bo.
 • At tilføre, vedligeholde og højne kvaliteten af aktiviteter, både kulturelle og idrætslige, samt et velorganiseret foreningsliv, der kan samarbejde på tværs.
 • Bedre skole
 • At der bliver skabt ro omkring vores skole. Den omtale der i aviser og presse er ikke befordrende for at positivt samarbejde byerne imellem
 • Mit største ønske er at kommunen tænker sig om, og tænker på hvad de selv ville gøre hvis de boede hvor vi bor. Dvs vi i gerding er naturligt tilknyttede til Skørping. Her handler vi og tager på bibliotek og lign. Vi får lidt tilknytning til Blenstrup i det dagplejer, børnehave og skole findes her. Det er fint nok med landsbyklynger, men vi har stort set intet at gøre med byerne øst for hadsundvejen. Vi kommer der ikke og har ikke noget at lave der. Alle i gerding er frustrede over at vores børn skal til Bælum i det det ikke er et sted vi har tilknytning til. Jeg kører heller til Støvring i svømmehal end til Terndrup.
 • At området, og hele Rebild kommune bliver mere attraktivt at bo i.
 • Bedre modtagerforhold for internet, mobiltelefon og tv/radio
 • Lokal skole / kollektivtrafik
 • En stor multiplads til børn, unge og barnlige sjæle. Med legeplads, udendørs træning, asfalteret bane til løbehjul osv. Og et hyggeomrode, med bord/bænke.
 • Højere grad af aktivitet fra kommunen.
 • Ordentlig vejforhold
 • Forståelse blandt forældre for det nødvendige i skolestrukturen, såfremt 3 kommunale skoler i klyngen skal bevares.
 • At bevare de butikker og serviceområder vi har i dag
 • Bedre skolebusordning X busser stopper/tager passager op i Lyngby
 • busforbindelse til større byer
 • At busholdepladsen flyttes ned til sygehusgrunden i Terndrup. Bevarelse af eksisterende skoler.
 • Forbedring af offfentlig transport, som reelt set er nedlagt i området omkring Solbjerg.
 • De lokale skoleproblemer SKAL løses af politikerne og forvaltningen!!!
 • at vi kan tiltrække børnefamilier
 • At kunne deltage i aktiviteter Mere handicap venlige aktiviteter
 • Lige nu: at der bliver ro om Terndrup skole, så den igen bliver en dejlig arbejdsplads med tilfredse lærere, elever og forældre.
 • At grusgraven ikke bliver udvidet, det er så her samarbejde med kommunen kommer ind
 • Tilflyttere med børn. Det skaber vækst og liv i byen
 • Bruge flere penge på at udbedre de gamle bygninger istedet for at bygge nye grimme typehuse. Ved godt der skal flytte flere folk til, men start med at gøre det der allerede er pænere først før man bygger nyt.
 • At bevare det nære miljø. Udvikle naturområderne. Skabe tryghed for den enkelte borger.
 • Bedre busforbindelser til de mindre byer- Solbjerg og Bælum har ingen mulighed for transport.
 • At kommunen begynder at interessere sig for den østlige del af kommunen.
 • 1. Bevarer Blenstrup Skole. 2. At få revet gamle, forfaldne huse ned! 3. Et lokalt fitnesscenter 3. En vandre-, mountainbike, løberute fra Dollerup til Skibsted ????
 • Genåbne de små skoler.
 • At her kommer flere tilflytter.
 • Købmand
 • At vi bliver det grønneste område i landet. At unger bliver mere hørt og inddraget…. så meget, at de vil blive boende her.
 • At alt den kørsel med traktorer og andet mellem gårdene ophørte og at det blev forbudt at have ekstra dyrehold på gårdene. At Rebild Kommune ophører med at give dispensation. Det giver forurening og ekstra larm fra udluftningsanlæg på staldene. At reglerne for landbrug bliver håndhævet af Rebild Kommene både m.h.t. dyrehold og strøj. At Rebild Kommune kommer på u-anmeldt kontrolbesøg i civilt d.v.s. uden der står Rebild Kommune på bilen, for alt ulovligheder stopper ligeså snart landbrugsarbejderne ser, hvem der kommer.
 • Et udbygget foreningsliv
 • Fælles løsning af vandforsyning mv
 • Der bliver taget hånd om borgere der ikke klipper hæk og holder fortovet. Det er ikke god reklame for byer….
 • At vi i yderområdene ikke blive glemt.
 • At man udvikler og ikke afvikler de små byer
 • Gensidig respekt. Folk passer hver sit. Holder facaden ren og pæn, fri for hæk og sne, så man kan gå på fortorvet. Fællesskab for dem der vil. Banko med byens folk noget oftere.
 • at friskolerne bliver bevaret. Kollektivtrafik bliver bedre.
 • væks
 • At center områder bliver renoveret….. det er jo kun i støvring igen skørping der bliver brugt penge på den slags….. resten af kommunen er totalt glemt…..
 • Ser gerne at byerne forsætter positiv udvikling, unge mennesker flytter til byen. At der bliver 100 % styr på SKOLE og andre institutioner. Børnene er fremtiden, giv dem noget de har lyst til at flytte tilbage til.
 • at der kommer fiberbredbånd ud til alle de små landsbyer. Det vil fremmen evt. salg af boligerne i landdistrikterne
 • Gode skoler og institutioner
 • Flere busafgange mod Aalborg st. og/eller Skørping st.
 • Forbedring af offentlige transportmuligheder, forbedring af tele/it, bedre mobil- og bredbåndsdækning. Udbygning af cykelstier.
 • At folk i byen kan udvikle sig væk fra det lukkede miljø. Én ting min flytning til landet (i en ung alder) har lært mig, er at det ikke er nemt at blive lukket ind. Man bliver set som en outsider og det er virkelig svært at leve med som barn. Det har taget min familie godt og vel ti år, rigtigt at blive taget i mod og nu er jeg gået ud af skolen for mange år siden og har kun de nærmeste bekendtskaber. Større fælleskab på tværs af byerne, mindre ‘os mod dem’ og mere ‘os alle sammen’ i stedet for.
 • At der er muligheder for den næste genration kan låne til de mange dejlige huse på landet.Så følger der automatisk vækst i skoler-dagpleje-børnehaver, og liv i sportshallerne. Og min generation kan komme på ældercenter, det er mit ønske
 • At vores forbandede borgmester og hans kompagnoner begynder at lytte til borgerne, især i Terndrup og om Ledelsen på Terndrup skole og fusionen med bælum og blenstrup skole, det skal stoppes..
 • At man fik en komune der strækker sig længere end til Støvring og Skørping
 • lidt mere focus på den lokale amatørmusik.
 • At landsbyerne består og er eftertragtede,så vi ikke oplever døde landsbyer uden skole,indkøbsmuligheder og foreningsliv.
 • At vores område vil få del i den udvikling der sker i landet, så vi kan fastholde og udvikle vores dejlige egn.
 • Bedre og sikre transportmuligheder for mine børn
 • Skolebus for mindre børn Cykelsti for børn og voksne som kan cycle til nærmeste storby
 • At der bliver sat mere fokus på skolen i Terndrup. Eleverne dropper ud, og der er snart så få, at skolen må lukke. Hvis det sker, så dør byen ud.
 • Bedre skole til mine mindre søskende og resten af børnene i Terndrup
 • At kommunens kasse stod lidt mere på klem Til de mennesker der virkelig har brug for Hjælpemidler M.m
 • Flere aktiviteter i byen
 • En stærk identitet med et rigt kulturliv
 • Et Naturcenter til gaven for unge og gamle der er ikke alle der ønsker at dyrke sport, vi må køre langt for at dyrke vores fritidsinteresser
 • At forfaldne huse får et påbud om at få gjort noget ved det. Så de ikke trækker andre ned.
 • at det bliver muligt for kronisk syge at dyrke motion/træning for at vedligeholde helbredet og dermed måske have kræfter til at bidrage til fællesskabet
 • Bedre mulighed for lån i kreditforeninger. Så der igen kan komme gang i hussalget. P.t. er mange husejere stavnsbundne.
 • Busser også i weekenden
 • Gode og velfungerende institutioner
 • Cykelstier langs vejene
 • At området præsenteres i annoncer og folder måske ved tv reklame, om hvad vi har at tilbyde med mht byggegrunde, butikker, institutioner og foreningsliv, samt placering i forhold til Ålborg
 • Ingen vindmøller i vores natur. Det tiltrækker ingen nye tilflyttere. Samt mere oprydning/ jævning af gamle huse.
 • At der er plads til alle..
 • Økologisk landbrug. Ingen brug af sprøjtegift. Behandle naturen ordentligt. Lær børn og voksne at lade være med at smide af fall I naturen.
 • Gode skoler, børnepasning, fritidsaktiviteter, god ældrepleje, kulturelle arrangementer.
 • At kommunen begynder at se os her i Øst Rebild i forhold til at der kommer et super sygehus tæt på. At de begynder at reklamer med hvor attraktiv det er at bo her i den del af kommunen.
 • Sikre tilvækst for klyngen som helhed, samt sikre at de resourcer der er tilrådighed i klyngen bruges på fornuftig vis
 • At der bliver skabt vækst og et godt sammenhold istedet for man modarbejder hinanden i byerne!
 • Vækst
 • Gode rengjorte veje og fortove
 • At der er kommer flere til… Vækst
 • At Rebild begynder at bruge resurser uden for Støvring…..
 • Udvikling
 • MAN OGSÅ HUSKER DENNE DEL AF KOMMUNEN
 • Stisystemer fra Anemonelunden til skolen
 • Udvikling og afværge at de små samfund dør ud
 • At der kom nogle butikker i Lyngby
 • mere reklame for byerne så der kan komme tiltag af tilflyttere
 • at bevare vore skole og forretningsliv.
 • Fælles ledelse i foreninger, klubber og skoler, og at man tænker på tværs i hele klyngen, når der er brug for frivillige.
 • Infrastruktur ligesom Støvring.
 • Der vil blive gjort mere rent rundt omkring, og de personer der ikke holder pænt ved deres matrikler, burde have en reprimande af kommunen
 • En ungdomsklub for vores unge mennesker
 • udvikling så det er attraktivt at flytte hertil og de unge vælger at blive her og bosætte sig som familier.
 • Fødevarebutikker bevares Skolerne bevares uden sammenlægninger Byforskønnelser
 • Bedre asfalt på veje og stisystem
 • Mit ønske er: at vi tør kigge på vores nedarvede handlemønstre, grine lidt af os selv og finde ud af: at vi virkelig er på spanden uden hinanden!!! Hvis vi kan komme dertil så kan det meste lade sig gøre!!
 • Bedre financeringsmuligheder Bedre fartkontrol gennem de små landsbyer.
 • flere tilflytterer
 • Udvikling og samarbejde indenfor klyngen
 • Et godt sammen hold om skole og fritid Handlemuligheder
 • at man fra offentlighedens side vil føre området her lige så meget frem på det turistmæssige område, som man gør med rebild bakker og rold skov.
 • Atder vil bosætte sig nogle unge familier i området, og det fortsat må være et godt og fredeligt sted at leve.
 • At flere unge flytter herud
 • At kommunen er meget mere samarbejdsvillig ved nye tilflyttere, som vil starte virksomhed i området
 • at byen Solbjerg vil se pænere ud ,med oprydning fra borgernes side og kommunen vil tilse at at fortovene er fri hække som er som forhindrer at fortovene ikke kan benyttes
 • At området udvikler sig positivt og bliver et levende sted med mange tilbud til mennesker i alle aldre.
 • At kunne sælge sit hus
 • at skabe noget større lokal sammenhold og få flere folk med i foreningerne
 • ved ikke
 • En cykelsti imellem Bælum og Terndrup
 • Fortsat sammanhål
 • at lære andre lokalområder bedre at kende. Det er skræmmende, at jeg ikke kender nogen eller ved noget om hvad der foregår i eks. Bælum, som ligger kun 8 km fra min bopæl. Jeg tænker kun vestpå, og det er endda længere for mig at køre.
 • bor i en lille lands by. at der var et sted for børn de kunne have en aktivitet
 • Bedre internetadgang og mobildækning
 • At vi kan få børne familier til at flytte til blenstrup. At vi kan få solgt grundene det er til salg, så det kan blive udstykket flere grunde. Da jeg mener det eneste som kan redde landsbyerne er børnefamilier… som vælger at sætte deres børn i lokal børnehave og skole,og bruger de lokale fritidsaktiviteter. Det er det som gør en by levende, og værd at bo i efter min mening.
 • At flere børne familier flytter til Blenstrup, og at der kommer gang i salg af husgrundene
 • at hver en lille by har med deres egne unikke værdier får lov til at forblive sådan, uden at de alle skal hedde Støvring eller Skørping og være en storby. Men stadig være i vækst ( den lille by)
 • Vedligeholdes af stier
 • Ved ikke
 • At skolen ikke lukker.
 • Udendørs fitnessområde
 • At de små skoler og forretninger overlever, det skaber liv i lokalområdet.
 • Positiv udvikling og at potentielle tilflyttere ser alle vores skønne potentialer, så området kan vækste.
 • sammenhold og enighed ikke konkurence imellem de forskellige byer-Få fat i Tv og fortæl om de stor godser som er her i nærheden, måske med vurderinger af ting og sager, som er meget oppe i tiden, det vil få folk til at komme langvejs fra og herigennem vise vores område frem og på denne måde få flere til at vise interesse for vores landsbyer!
 • Byen vokser sig større
 • En bedre infrastruktur hvor bl.a bus 54 ville på igennem ST. Brøndum fremfor at den skal kører forbi byen. En bedre infrastruktur ville helt sikkert gøre byen mere attraktiv
 • At vi får en en god og velfungerende skole i Terndrup. Det vil være et super godt aktiv for at få flere unge til området.
 • Naturen bevares og kan opleves endnu mere.
 • en velbevaret natur
 • øget bosætning
 • Større og mere fællesskab – samling omkring kulturelle arrangementer med fx musik – komikere ect.
 • At blive respekteret af de store byer i kommunen, så de ikke betragte alle mindre byer og deres befolkning som mindre værd end dem. At vi bliver respekteret for de værdier der er i de små samfund, som de ikke kan se.
 • bedre infrastruktur (kollektiv trafik)
 • skaterbane
 • At der kommer mere bosætning og at der kommer gang i at bygge på byggegrundene.
 • At vi får tilflyttere, så de små byer og skoler /samfund består og udvikles. Det er i de små samfund, der findes fællesskab, nærvær og tryghed og de børn og unge mennesker, der vokser op her bliver sunde på flere måder.
 • Busser tilbage til skibsted !
 • at de unge for lov at købe hus. bedre samarbejde mellem skolerne.
 • At kommunen blander sig mindre i hvordan borgerne ønsker at udnytte arealer i nærområdet.
 • At beholde de lokale skoler og forbedre den kollektive trafik (ml området og Aalborg)
 • At gamle huse i byen rages ned, og derved giver flere lyst til at flytte til byen.
 • At man kunne tiltrække unge mennesker som kunne være med til at sætte deres præg på området, med nye idéer og de behov de ønsker.
 • At der forsat er mulighed for dagligvare indkøb og skole eller daginstitution.
 • Kollektiv trafik
 • At det gøres attraktivt at bo på landet.
 • at se området blive mere til ét område jeg ville ønske det var nemmere at blive integreret i lokalsamfundet når man kommer ude fra. Det er helt sikkert ikke nemt for en flygtning fra et andet land, men det er heller ikke nemt for en dansker fra et andet område.
 • at byen må være i udvikling
 • At folk står sammen om at støtte området og vise de positive ting ved vores område
 • Byvækst
 • Masser af gode butikker
 • At Blenstrup skole fortsat vil eksistere, samt handlemulighed.
 • At vi kan bibeholde naturen. I øjeblikket er vi ved at spolere den med udbygning og cykelruter i skoven.
 • Udvikling i stedet for afvikling.
 • Sammenhold
 • Flere tilflyttere. Nedlæggelse af gamle, faldefærdige huse.En god skole. Gode indkøbsmuligheder.
 • Bedre kollektiv trafik. Man kan ikke bo her medmindre man har bil !
 • At bevare skole og institutioner, da de danner fundamentet for at byen kan væksten med nye borgere + massere af reklame for vores by.
 • bevare den skønne natur – ikke spolere den med unyttige gimmick eller andet. Kig hvor smukt Lille vildmose og Lille sø tager sig ud.
 • At vi skaber et større bæredygtigt fællesskab for området hvor der opstår synergier der understøtter det daglige liv
 • At Rebild kommune i højere grad forsøger at fordele byggeri, institutioner , erhverv og udvikling uden for Støvring
 • At bibeholde den lokale skole og købmand.
 • At ikke alt for mange krav og restriktioner gør det umuligt at leve livet på et lille landbrug.
 • Godt samarbejde og godt fællesskab.
 • Fælleskab og synlighed
 • Mulighed for at kunne bruge aktivitetshus i weekender og efter arbejdstid på hverdage
 • Anerkendelse af privat instutionenerne og deres del i det lokale fællesskab. Blandt andet er huset i skoven, ikke nævnt i terndrup by video (der er nævnt børnehave, som i at der kun er en her)
 • At der bosætter sig velfungerende socialt stærke børnefamilier
 • 1.At vi må bevare børnehave og skole 2.Pænere fortove, veje og fjernelse af tomme og ubeboelige huse 3. bevarelse af vores dagligvarebutik og evt. flere butikker, som giver “liv” til en by.
 • Tryghed og orden god økonomi og godt sammenhold
 • Positiv udvikling
 • At bevare skoler og daginstitutioner
 • At alle bakker om evt. arrangementer
 • Flere tilflyttere! Bedre at forære kommunale bygge grunde væk for at starte væksten op, frem for at insistere på at de skal sælges, specielt i områder hvor grundene ikke kan sælges! Så kommer pengene ind når folk bor her og betaler skat!! Det skal selvfølgelig bakkes op politisk ved ikke at snakke skole lukningerne osv.
 • Respekt for skolerne, stisystemer byerne imellem. Handle muligheder, sports muligheder =godt grundlag for familier og ny tilflytterer.
 • offentlig transport i de små byer
 • Plads til flere skæve tiltag, plads til fejl, plads til variation, plads til mere selvstændigt erhverv.
 • At boligerne i landsbyerne er velholdt/vedligeholdt, så nye tilflyttere syntes det ser indbydende ud – en landsbygade, hvor husene er er forladte/ mislige holdt tiltrækker ikke tilflyttere
 • Få rutebilen tilbage
 • Tryghed for børn og voksne
 • At der kommer gang i salg af byggegrunde samt de små skoler understøttes endnu bedre
 • At Blenstrup skole bevares og forbedres!
 • At der kommer mere sammenhold, og evt fælles aktiviteter.
 • Terndrup by skal have en bålhytte, naturlegeplads, Tennisbaner, cykelturer\løberuter
 • Et stærkt fællesskab og sammenhold som giver tryghed
 • Skole – hal – købmand bevares
 • At der i alle vores små byer vil være noget attraktivt at komme efter, så der ikke er nogle byer der bliver “lukket ned”. Vi har alle sammen noget at byde på, og sådan skulle det gerne fortsætte. Jeg syntes at rigtig mange ting er blevet flyttet til Støvring. Og jeg er bange for at det går ud over de små byer, da det jo som bekendt ikke er så nemt at låne penge til nyt hus, eller ombygning når man bor i udkantsområderne.
 • Bevare samtlige skoler
 • ved ikke
 • At der kommer ro på Terndrup skole og at forældrene bliver hørt.
 • Motocross bane
 • At tilflytningen vil forløbe parallelt med den stigende fraflytning.
 • xx
 • Den kollektive trafik bevares og udbygges
 • Ved ikke
 • at naturen bevares
 • At kommunen køber vores huse, så vi ikke er stavnsbundet på grund af dårlig infrastruktur og at alt bliver lukket ned
 • At vi forbliver attraktive.
 • At der kommer flere dagplejer og at de får mere frihed til selv at styre deres hverdag. Vi har valgt dagplejer, da vi ønsker en nærværende person og et hjemligt miljø, derfor skal dagplejerne ikke institutionaliseres. Vi ønsker et børnevenligt miljø og en god børnehave, der udnytter den natur der er i omgivelserne, og arbejder hen imod at blive en naturbørnehave. Jeg ønsker langt mere liv og åbenhed og flere initiativer til at skabe et fællesskab på kryds og tværs
 • flere unge mennesker
 • At nogen gider bosætte sig her
 • At folk kan låne penge til at bo her..
 • At vi bliver opdaget som et godt boområde med dejlig natur og gode veje i forh. T. Aalborg Øst
 • At alle har et sted, hvor de føler – at de hører til og hvor at de har mulighed for at dyrke deres interesser.
 • At vi kan beholde det, som vi har i lokalsamfundet – suppleret med tilflyttere, som vil vores område, og måske bibringe noget nyt og udviklende
 • At vi lytter til de gæster, der kommer til byen. Jeg hører f.eks. ofte, at byens størrelse og tilbud (indkøb og skole) tiltaler mange, men de bliver slemt skuffede, når de kører ind i byen. I hovedgaden mødes de med synet af forladte byggegrunde eller huse, der forfalder. En kraftig byfornyelse og Rebild Kommune, der benytter sig af de lovmæssige muligheder, den har for at pålægge ejere om vedligehold, vil bringe forhold i orden, der vil tilflyttere hertil. Dårlige huse er lig lav husleje, og de giver oftest uattraktive lejere.
 • Større fleksibilitet mellem byerne!
 • Udvikling ikke afvikling
 • Misligholdte huse nedrives.
 • bevarelse af et trygt sted at være
 • Billige byggegrunde
 • At vi ikke bliver glemt, når der bliver truffet beslutninger i byrådet – meget foregår jo i Støvring!
 • Bedre kollektiv trafik
 • En velfungerende skole, hvor der er fokus på børns trivsel og ikke karakterniveau. Større mulighed for at teenagere/unge kan mødes
 • Hurtigere internet
 • Bevarelse af skoler og institutioner samt dagligvarebutikker. Tilflytning af børnefamilier der ikke er på passiv forsørgelse.
 • at plejehjemmet bliver flyttet ned på sygehusgrunden. Mange ældre kan ikke klare møllebakken.
 • Bevarelse af friskole
 • Fortsat vækst i lokalområdet.
 • mulighed for udstykning af grunde til hobby landbrug – op til 2ha
 • Bevar skolen og bedre kollektiv trafik.
 • kollektiv transport
 • fokus på natur og fællesskab
 • At der vil være en bedre kollektiv trafikforbindelse – der er jo nærmest ingen busser der kører, så muligheden for at deltage i arrangementer er umulig hvis man ikke selv kan transportere sig…
 • At stort ikke altid er bedre !
 • Bedre og større offentlige legepladser
 • Fælles skab
 • Ordentlig lagt asfalt i Hovedgaden i Bælum
 • Jeg håber at vi stadigvæk kan have et godt lokalsamfund, derfor er det vigtigt vi kan besvare vores butik, skoler, plejehjem, gode friluftsaktiviteter for unge/gamle god infrastruktur så folk uden bil kan komme herfra, på den måde tror jeg vi kan få andre til at bosætte sig her.
 • Udvikling isamfundet der hele tiden kan tage imod nye borgere og være åben for nye aktiviter
 • At mine naboer aldrig flytter
 • At skoler og børnepasningsordninger bibeholdes uanset børnetal, der må findes andre måder at undervise på i de små klasser end man gør idag.det er vigtigt at knytte ungdommen til området så længe som muglig
 • Øget tilflytning af socialt stærke borgere.
 • Flere tilflyttere og et bedre ry i kommunen. Er træt af, at Rebild kommune altid trækker negative overskrifter i avisen.
 • At byen var mere samlet, og folk støttede op omkring de ting der så bliver arrengeret.
 • Flere deltagende børn og frivillige i forhold til fritidsklubberne. evt. mere gang i spejderne.
 • At den kollektive trafik bliver bedre, så vores unge mennesker kan komme rundt på egen hånd.
 • Mere liv i gaderne. Butiksdød og nedlæggelse af offentlige institutioner er den største trussel om stille død. Meget bedre busforbindelser. Der bør investeres i praktisk hverdag frem for rekreative tilbud.
 • Mere erhvervsliv. Flere butikker. Mere liv i gaderne. Der bør investeres i praktisk hverdagsliv frem for fritid. Måske skulle kommunen interessere sig lidt for antallet af borgere med alkoholproblemer og depressioner i landsbyerne?? Frivillighed kræver overskud…
 • at der er indkøbsmulighed i byen
 • At området fremadrettet bliver oplevet/talt om som et attraktivit område for beboere – og ikke “et udkantsområde
 • få lavet fart bump i villa kvarterne i stedet for snak i tre år !!!!!!!!
 • Få flere aktive borgere som deltager i byens liv. Bus rundt i klyngen til aktiviteter
 • udvikling på borgernes præmisser
 • Bosætning af flere yngre mennesker I området
 • Bevare skole og fritidsaktiviteter
 • At vi forbliver på landkortet fordi det er et attraktivt sted at være som man kan komme til og fra. Vi bevarer institutioner og undervisningssteder og bevarer det frivillige engagement.
 • En by i udvikling. meget gerne på skoleområdet og fritidsaktiviteter.
 • Bedre busforbindelser, der gør det nemt at komme til og fra Aalborg/Randers sent i løbet af dagen og sent om aftenen. Især i weekends.
 • huspriserne stiger
 • At der kommer ro omkring Terndrup Skole og man indser at det koster at få økonomien til at køre igen. At kommunen snart får styr på sygehus grunden sammen med regionen.
 • Mulighed for byudvidelse.
 • At bevare Bælum skole, så det fortsat vil være attraktivt for unge mennesker at bosætte sig her.
 • Bibeholdelse af skolerne
 • Mere for de helt unge mennesker
 • Cykelsti fra Hellum til Skørping
 • At fortove og grønne arealer er vedligeholdt og ser pænt ud, så man har lyst til at bo i byen
 • Bedre synliggørelse af de lokale grupper/foreninger/aktiviteter, som reelt foregår i “lukkede” grupper
 • Bus til Støvring eller hobro om weekend
 • 1.Bedre bus forbindelser. 2.Flere fritids aktiviteter for børn, med uddannet undervisere, eller som min et krav om erfaringer og alder – gerne til en fornuftig pris da tingene tit er voldsomt dyre
 • At der bliver lavet et motion hold for førtidspensionister her i byen som de kan komme til.
 • At man vil blive bedre til at samarbejde på tværs af byerne og foreningerne. Der er rigtig mange der arbejder positivt for at skabe udvikling i området, men jeg oplever det lidt som om man sidder i hvert sit hjørne. Jeg tror, at man ved at koordinere indsatserne kunne udnytte kræfterne langt bedre.
 • Aktuelt nye kloarker
 • At de små byer stopper med at rivalisere og i stedet samarbejder. Alle små byer kan fx ikke gave skole, købmand mv., men ved at samarbejde kan det bevares i lokalområdet altså måske i nabobyen…
 • Rense molledammen sa den ikke stinker om sommeren
 • vækst
 • Færdiggørelse af fortov ud ad byen til byskildtet mod Hadsund det mangler vi rigtig meget med al den trafik der er her igennem byen En cykelsti mellem Korup og Solbjerg
 • Står som en enhed der står sammen og der sker en tilflytning til området.
 • At byerne holdes pæne. Ingen tomme og faldefærdige huse, rimelig kvalitet og pasning/fornyelse af veje og grønt. Flere små opholdssteder med bænke og nogle få legeredskaber, så der skabes liv og folk kan mødes tilfældigt
 • At sikre de eksistrende aktiviter og udbygge med nye samlende aktiviteter. At sikre at de udbudte aktiviteter udnyttes – at de er populære (kvantitet er nærmest mere vigtig end kvalitet).
 • Pæn, ryddelig og attraktiv by, som kan tåle at blive vist frem.
 • At der bliver gjordt en mere, målrettet indsats for at sælge vores byggegrunde i Bælum, hvor der vil være mere fokus på den natur vi har lige omkring os. Udvikling skaber mange nye tiltag, da nye tilflyttere vil se på byen med nye øjne og komme med nogle gode ideer, som kan føres ud i livet.
 • ?
 • som jeg har sat flueben ved
 • Bedre finansieringsmuligheder af fast ejendom, i de tyndt befolkede byer.
 • Uspoleret natur
 • At man kan være tryg her uanset om man er barn, voksen eller gammel. At der er attraktivt og pænt at bo her i byen, Terndrup. Vigtigt for mig at vi passer UTROLIGT godt på naturen her og omkring.
 • En cykelsti mellem Bælum og Terndrup.
 • At unge familier vælger det til
 • At en større andel af byen engagerer sig.
 • At skoler og institutioner bevares.
 • Gode skoler og institutioner bevares i lokalområderne.
 • At grusgravsprojektet i Hellum Siem skov bliver skrottet, da der er værdifulde drikkevands ressourcer i området.
 • Tilflytning af unge fanilier
 • At vi kan få området gjort “populært” i forhold til Støvring. Vi har så MEGET, at byde ind med i forhold til vores størrelser. Vi er så tæt på universitetet, supersygehuset, strand, skov, natur og en masse dejlige frivillige mennesker som også vil området. Jeg er ikke politisk engageret, men det vil gavne os hvis vi kunne få “gode” folk i byrådet, som også er til gavn for hele klyngen, også når de får plads i byrådssalen.
 • At busforbindelsen bliver genoptaget fra Solbjerg så folk ikke skal køre efter bussen til Bælum for at komme med den
 • At alle folk ville være med til at holde deres huse og haver, så man få et hyggeligt og nærværende by miljø
 • at skulle bo her de næste mange år
 • synlighed for andre
 • At man som kommune husker de private tilbud og virksomheder i fx. reklame og samarbejde
 • at der god skoler og institutioner der skaber tryghed for vores børn.
 • synliggøre potentialer
 • cykelsti på skørpingvej fra hellum til Skørping, samt den resterende manglende del ved Terndrup.
 • At vi får et langt bedre internet end vi har i dag. Og bedre dækning af mobil tlf.
 • ET OMRÅDE HVOR DER ER RART AT VÆRE I. God atmosfære og lidt hjertelighed.
 • At vi får cykelstiger her. Gerdingvej, der går til Skørping er meget smal, og der bliver kørt stærkt på den. Så det er meget utrygt at cykler der. Jeg ville aldrig tage mine børn med på en cykeltur til Skørping. Blenstrup der er vores nærmeste by, er der heller ikke cykelsti til. Og selvom den er mindre befærdet, betyder det ikke at det er mere betryggende at cykle der.
 • Tiltag der kan forhindre at de små byer forfalder, og får slumkarakter.
 • At skoler og indkøbsmuligheder forbliver. det styrker resten af områderne i de små lokal områder
 • En skaterbane til de unger der er langt til skørping
 • gennemgribende renovering af stisystemet i Terndrup
 • Bevare alle skoler bevare alle forsamlingshuse bedre kollektiv trafik
 • Mere sammenhold
 • foreningsliv med mange facetter (højt til loftet) og samarbejde mellem de forskellige områder i klyngen
 • Lokalt engagement
 • at kreditforeningerne vil være mere venlige overfor køberne af vore huse og at infrastrukturen skal blive bedre
 • transport kollektiv trafik
 • Investering i hele området som man i flere år har gjort det i Støvring området. Vores er blevet meget forsømt kommunalt i forhold til Støvring, der er blevet opprioriteret -bl.a. m nyt rådhus, bibliotek, udstykning af private grunde, butikker, vejnet m.m.
 • koordinering af aktiviteter og transport-muligheder for børn/unge
 • Fællesskabsfølelse
 • at der fortsat bliver givet midler til de små byer i Rebild – der er meget fokus på f.eks Støvring og mange tilbud/aktiviteter ligger her
 • at det bliver et område der summer af liv, glæde og nærvær
 • At området gennemgår en udvikling, som tager hensyn til vor unikke natur og at unge mennesker uddannes til fornuftige natur(for)brugere !
 • mere samarbejde
 • At det fremstår som et stærkt fællesskab, der kan udvikle nye initiativer på tværs og som vil fremstå som et attraktivt sted at bosætte sig.
 • At det fortsat er er attraktivt sted at flytte til. Skoler, butikker, fællesskab og natur
 • Cykelsti mellem Korup og Solbjerg! (gavne turismen, samt børn selv kan cykle i skole!) Bedre internetforbindelse! -den nuværende er håbløs…!!!
 • Mine ønsker er at man trods alder, helbredstilstand og formåen kan deltage i arrangementer o.lign uden at skulle binde sig til en bestemt tidshorisont.
 • At det stadig er nogle der vil arbejde på at vi har et fællesskab som vi skal værne om (De unge skal på banen og stille op til mere frivillig hjælp)
 • AT VORES LOKALE GODE SKOLER BEVARES 100%
 • At der kommer bedre busforbindelser
 • Flere unge/yngre mennesker i småbyerne. Renovering og vedligehold af de små byer, så børnefamilier vil flytte ud. Gode legepladser og opholdssteder, samt bedre kollektiv trafik, så man ikke skal ræse rundt på kryds og tværs i egen bil for at børnene kan have et minimum af socialt liv og en aktiv fritid i en forening eller klub.