Udviklingsstrategi

Styregruppen skal i løbet af foråret på baggrund af arbejdsgruppernes handleplaner udarbejde en fælles Udviklingsstrategi for hele Rebild Øst Klyngen.

Planen færdiggøres først i april, og bringes her.

Herefter sættes handleplanerne i værk.

Der skal for inden udarbejdes en plan for organisering efter projektperioden, som varer frem til sommerferien 2018.

Evaluering og opfølgning på handleplaner i maj.

Borgermøde for alle i klyngen ultimo maj 2018 – med emnerne: Organisering/ forankring af klyngesamarbejdet – Udviklingsstrategien – Orientering fra arbejdsgrupperne.

 

Hent udviklingsplanen her:

Til Pc  eller Tlf. og IPad