En klynge er født!

En klynge er født! – Storken kom til Skibsted midt i april ! (netop som strategiplanen blev sendt til opsætning)

Styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppe smelter sammen til et koordinerende ”Klyngeråd” fra 28/6 18. Arbejdsgrupper deltager ad hoc i klyngerådets møder. Klynge årsmøder afholdes for alle borgere. Kontakterne i nuværende borgerinvolveringsgruppe er de tovholdere, som klyngerådet kan bruge, når de skal kommunikere noget ud i samtlige lokalområder.

Hent den til pc her og mobil/ipad her

Det nye Klyngeråd for Rebild Øst Klyngen konstituerer sig på møde med styregruppen d. 28/6 18.

Repræsentation Medlemmer
Landsbyrådet *Birgitte Mikkelsen, Horsens
Landsby Jørgen Brøndgaard Nielsen, Askildrup
Landsby – ledig plads ?
Lokalråd Blenstrup Carsten Hvillum, Blenstrup
Lokalråd Bælum Henrik Christensen, Bælum
Lokalråd Terndrup Ivan Johansen, Terndrup
Rebild Kommune Sara Tornøe
Presseansvarlig *Gitte Holm Madsen, Blenstrup
Hjemmesideansvarlig Jørgen Nielsen, Hellum
Facebookansvarlig *Hanne Førster, Blenstrup
Fundraising *Gitte, Hanne, Birgitte,
Suppleant Jacob Ellemann, Terndrup
Suppleant Karina Lykke Andersen, Bælum

 

Engagerede arbejdsgrupper sprudler med fælles tiltag – Rebild Kommune bakker op!

Læs mere – status fra arbejdsgrupperne her: (link afrapportering Pia under bjælken ”Klyngen” – siden Processen opstart 1½ år)

Handlekraftigt klyngeråd sætter turbo på konkrete tiltag

Arbejdsgruppen Fælles identitet, bosætning og markedsføring er alle med i det nye klyngeråd, som repræsenterer de 3 store byers lokalråd, landsbyrådet og 2 øvrige landsbyer samt ansvarlige for presse, hjemmeside og facebook for at sikre koordinering og effektivitet, også fundraisergruppe og Rebild Kommune er repræsenteret.

Arbejdsgruppen fortsætter sideløbende arbejdet.  De er i dialog med 3 reklamebureauer omkring kampagne ”20 min. til alt” og har tilsagn fra Terndrup busser om at de vederlagsfrit vil køre med busreklamer. De kører med rigtig mange busser rundt i hele Himmerland.

Der er også lagt et stort forarbejde omkring bosætningsanalyser m.m. , dialog med kommunen og involvering af lokale politikere og ejendomsmæglere.

Denne kampagne som bringes på facebooksider og hjemmesider skal også omfatte landsbyerne.

Ellers er klyngerådets opgaver at varetage Rebild Øst Klyngens interesser, at fremme dens udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører klyngen. Klyngerådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i hele Rebild Øst Klyngens område, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i klyngen. Klyngerådet skal fungere som kontaktled mellem klyngen og Rebild Kommune og andre.

Det er klyngerådets ansvar at have overblik over og koordinere mellem de igangværende arbejdsgrupper. Det er arbejdsgruppernes ansvar at informere om arbejdet i grupperne, referater m.m. skal sendes til webmaster, så alle kan orientere sig på hjemmesiden.

Klyngerådet hører gerne fra nye frivillige, som ønsker at involvere sig i klyngesamarbejdet. Enten med deres faglige kompetencer, til enkelt opgaver eller i eksisterende eller nye projektgrupper.

Jeg ønsker Rebild Øst Klyngen og klyngerådet held og lykke fremover og takker for et spændende og godt samarbejde til alle involverede borgere, styregruppe, kommunikationsgruppe, borgerinvolveringsgruppe i Rebild Øst Klyngen, Rebild Kommune og til klyngesekretariatet ????

                                                                                                                                                                                                                                                                            Pia Bonde, proceskonsulent.

 

NB: Uddybning af ovenstående findes under bjælken ”Klyngen” – siden ”Processen opstart 1½ år”

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *