Så langt – så godt! – Klyngesamarbejdet blomstrer.

Der er nu nedsat en eller flere arbejdsgrupper under hvert indsatsområde.

Du/i er velkomne i arbejdsgrupperne eller med en ny arbejdsgruppe, som understøtter visionen og et eller flere af indsatsområderne.

Mange grupper mødes inden den fælles workshop for alle arbejdsgrupperne d. 6/3 kl. 19 – 21.30 i Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter.

Udover gruppernes egne møder holdes der 3 fælles inspirations-, sparrings- og arbejdsmøder for alle arbejdsgrupper 21/3, 25/4 og 16/5.

 

Ca. 60 mødte op til borgermøde, alle deltog aktivt i aftenens program. En del meldte sig efterfølgende på arbejdsgrupper under de 6 indsatsområder. Ca. 15- 20 arbejdsgrupper er i gang i klyngen. Spændende at se, hvilke fælles samarbejdsprojekter, der vokser ud af gruppernes arbejde.

 

Alle arbejdsgrupper mødes i Blenstrup kultur og aktivitetscenter til workshop og sparring d. 6/3 kl. 19 – 21.30!  Velkommen. 

 

 

Vision Rebild Øst!

I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!  

Med et bredt udbud af lokale kvalitetsprodukter og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver.

De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne.

Her er aldrig kedeligt!

Indsatsområder:

  • Fælles identitet, bosætning og markedsføring
  • Fælles mødesteder – mødesteder for unge
  • Infrastruktur – transport etc…
  • Natur, stier og friluftsliv
  • Foreningssamarbejde
  • Erhverv og turisme

Arbejdsgrupperne kommer på hjemmesiden www.rebildøstklyngen.dk ! Jørgen Nielsen bygger sider til alle arbejdsgrupper under bjælken ”Klyngen” – ”arbejdsgrupper”.

På hjemmesidens forside bringes gerne nyt fra arbejdsgrupperne, efterlysninger af kompetencer, interessenter m.fl… andet fra grupperne. Så hold jer ikke tilbage.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Alle I klyngen skal kunne følge med 

  • og skal kunne kontakte arbejdsgrupperne med ideer og for at indgå i arbejdsgruperne, samt melde ind med arbejdsgrupper, som hører under de 6 indsatsområder.

 

Arbejdsgrupperne sender løbende nyt fra grupperne, referater, fotos af processer m.m. til Jørgen: jpsn@jelm.dk, Klyngens webmaster, eller jeres lokale hjemmesideansvarlige.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, brug den, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Nye arbejdsgrupper skal bruge de vedhæftede skemaer / kit for det relevante indsatsområde, for at lette styregruppens samling af materialet i udviklingsstrategien.

 

Arbejdsgrupperne udarbejder handleplaner, de skal skrives ind i den samlede udviklingsplan/-strategi for Rebild Øst Klyngen, som styregruppen skal færdiggøre i maj. (Det kan også være projekter, som ikke er påbegyndt).

 

Styrke til kommende fondsansøgninger: De handleplaner og projekter, som kommer med i udviklingsplanen, står stærkt, når der skal søges fonde, da det borger for et grundigt forarbejde og et gedint fællesskab, der står bag projekterne.

På Borgermødet blev arbejdsgrupper nedsat under hvert indsatsområde. Under hvert tema kan være/-er flere underarbejdsgrupper.

f.eks er der under mødesteder også en arbejdsgruppe på tværs af hallerne, kontaktliste vedhæftet. En arbejdsgruppe Fælles aktivitetscenter Bælum er under opbygning, kontaktliste følger.

Blenstrup har nedsat arbejdsgrupper på tværs i Blenstrup, disse kommer også på hjemmesiden. Terndrups områdefornyelsesprojekt og arbejdsgrupperne der´ kommer på. Flere ildsjæle er i gang med at kontakte relevante interessenter og ressourcepersoner til foreslåede arbejdsgrupper.

 

Er der andre projekter i gang/ på vej i klyngen?, som hører under de 6 indsatsområder og Klyngens vision, vil styregruppen og jeg gerne vide det.  

De skal meget gerne med i strategiplanen og på hjemmesiden. Kontakt styregruppen eller undertegnede.

 

Rigtig god weekend til alle!

Venlig hilsen

Pia Bonde

post@piabonde.dk

20 32 22 23

 

www.rebildøstklyngen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *