Borgerundersøgelsen.

Mange tak for din deltagelse i Borgerundersøgelsen! ????

1.442 borgere besvarede spørgeskemaet. –  Knap 400 har svaret på spørgsmålet ”Hvad er dit største ønske for området?”- 325 har svaret på ”Hvad er Livskvalitet, attraktivitet og vækst for dig?”                      – der pågår nu et stort arbejde med at bearbejde alle besvarelserne. (se besvarelserne…..)

De sidste 2 af de 8 dialogmøder holdes i aften d. 28/9, essensen heraf skal sammen med besvarelserne og Borgerinvolveringens- kommunikations- og styregruppens store arbejde med kortlægning være med til at danne grundlag for den videre udvikling.

I december bliver kortlægningsrapporten klar, og kan ses her på hjemmesiden kort før jul. ????

Styregruppen skal på baggrund heraf formulere Vision, mål og indsatsområder d. 9/1 2018 – herefter inviteres alle borgere til borgermøde d. 31/1 18. (sæt X i kalenderen nu ????) Her præsenteres essens af kortlægningen og Vision, mål og indsatsområder bringes i spil med henblik på at få nedsat arbejdsgrupper som brænder for at smøge ærmerne op og arbejde i konkrete projekter med indsatsområderne.

Så skal vi i gang med konkrete tiltag!

  1. 28/2 18 afholdes workshop for Arbejdsgrupperne og styregruppen samt fundraisergruppe. (sæt X i kalenderen nu ????) Her skal udarbejdes handleplaner og projektmodninger påbegyndes.

 

119 nye frivillige ????

har i forbindelse med borgerundersøgelsen ytret ønske om at blive kontaktet for at høre mere om muligheder for at blive frivillig i Rebild Øst Klyngen! – det er vi rigtig glade for. ????

Vi skal finde den rigtige måde at afdække muligheder og kompetencer, lyst til at hjælpe med hvad på. I vil høre fra os, når vi får styr på det.

Allerede på første opstarts borgermøde for klyngesamarbejdet meldte borgere sig på arbejdsgrupperne Stier og friluftsliv, Erhverv og turisme samt Bosætning og branding og nogle meldte sig som frivillige, som må kontaktes til ad hoc opgaver.

 

515 har ønsket at deltage i lodtrækningen om de 3 præmier  – lodtrækning foregår på Styregruppens møde d. 11/10. Herefter kontaktes de heldige. ????

Se svar fra Borgerundersøgelsen her.https://xn--rebildstklyngen-bub.dk/svar-borgerundersoegelse/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *