Arbejdsgrupper

← Følg de enkelte arbejdsgrupper via links i til venstre.     

Her finder du også tovholder og kontaktoplysninger.

 

Så langt – så godt! –

Klyngesamarbejdet blomstrer ????????

Du/I er velkomne i en arbejdsgruppe eller med en ny arbejdsgruppe, som understøtter: 

Vision Rebild Øst!

I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!  

Med et bredt udbud af lokale kvalitetsprodukter og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver.

De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne.

Her er aldrig kedeligt!

Indsatsområder:

  • Fælles identitet, bosætning og markedsføring (kit)
  • Fælles mødesteder – mødesteder for unge (kit)
  • Infrastruktur – transport etc… (kit)
  • Natur, stier og friluftsliv (kit)
  • Foreningssamarbejde (kit)
  • Erhverv og turisme (kit)

Alle arbejdsgrupper mødes i Blenstrup kultur og aktivitetscenter til workshop og sparring d. 6/3 kl. 19 – 21.30!  Velkommen.

Udover gruppernes egne møder indimellem, holdes der 3 fælles inspirations-, sparrings- og arbejdsmøder for alle arbejdsgrupper, hver aften rundes af med en kort info om status i hver gruppe.

Sæt X i kalenderen:

21/3 kl. 19 – 21.30 på Bælum skole
25/4 kl. 19 – 21.30 på Terndrup skole
16/5 kl. 19 – 21.30 i Terndrup Idrætscenter

På workshop d. 6/3 vurderer vi, om I har lyst til at invitere interessenter/ ressource personer m.fl. med til ovennævnte møder eller til jeres egne møder.

Alle arbejdsgrupper skal udfylde samme skema/ ”Kit” med handleplaner, så de kommer med i den samlede udviklingsplan for Rebild Øst Klyngen, en trumf ekstra, når der skal søges fonde til projekter ????

Kit hentes sådan:  klik på ”kit” link efter det relevante indsatsområde herover.