Natur, stier og friluftsliv.

Adgang til og synliggørelse af muligheder for at anvende naturen og stierne er en del af det gode liv.

Naturelskeren og de aktive frilufts mennesker skal have rige muligheder for at dyrke deres interesser i Rebild Øst Klyngen. Klyngen har et fantastisk potentiale med skov, hede, vand, bakker og vidder som bare venter på at blive brugt.

NATUR og STIER

Naturen skal være tilgængelig for både gående, løbere, cyklister, ridende.

Også kørestolebrugere og familier med barnevogne skal have gode tilgængelige muligheder for at bruge naturen.

Mulighederne skal være synlige og attraktive for unge som ældre, familier såvel som den enkelte, turister og besøgende såvel som lokale.

 

Handlinger

 • Projekt hundeskov i Blenstrup
 • Projekt skovlegeplads i Bælum Sønderskov
 • Projekt stier og ruter i Bælum Sønderskov
 • Projekt motionsbane i Bælum Sønderskov
 • Projekt kortlægning af alle nuværende stier og ruter i området.
 • Projekt etablering / markering af nye stier og ruter der binder området sammen.
 • Projekt lysløjpe til løb i den mørke tid.
 • Projekt beskrivelse af seværdigheder på ruterne
 • Projekt gourmetrute
 • Projekt shelters
 • 3 nye stiforløb i Terndrup i forbindelse med områdefornyelse

Kontakt til grupperne:

  1. Stier og friluftsliv

Gruppen arbejder med forslag til et samlet naturstiforløb gennem alle landsbyer og byer i Rebild Øst Klyngen. Formålet er at få aktiveret borgerne i et friluftsliv og at sælge området som et naturskønt område med mange muligheder for udendørs fritidsliv.

I første omgang koncentrer gruppen sig om registrering af naturstier for at få et overblik over, hvorledes de eventuelt kan bringes til at hænge sammen.

Udfordringen med at få vedligeholdt stierne tænkes løst via et ”Rebild Øst Klynge vandrerlaug”.

Der har været leget med tanker om at arrangere ”eventture”, eller ”gourmetture”, at bygge shelters udvalgte steder, og at lave belyste stiområder.

 

Tovholder: Maria Ohrt-Nissen, mariaohrt@mail.dk. Tlf. , 21 64 08 46

Helle Meyer, hellemeyer@gmail.com, Tlf. 72 69 04 98

Ivan Holm, Gitte.mholm@gmail.com , Tlf. 22 92 89 49

Allis Bak, Tlf.  98 33 76 90

Ad hoc:

Kim Neumann Sørensen, ks@danskelenergi.dk , Tlf. 30 20 53 50

Referater:

Rapport 1 fra stigruppen til Pia Bonde 30/05/2018

Referat af møde i natur sti gruppen18/06/2018

Referat af møde i natur sti gruppen 10/10/2018

 

Stigruppe Bælum:

arbejder med stier i Bælum Sønderskov

– Optimering af allerede eksisterende ruter i Sønderskoven – grøn, blå og rød rute.

– Kortlægning af de 3 ruter. Kortet opsættes ved  Skovpavellionen, samt være at finde på nettet.

– Forlængelse af den ene rute – rød rute

– Etablering af en Naturmotionsbane

Tovholder:

Maja Maria Andersen,  majamandersen1@hotmail.com , Tlf. 21437484

Tine Wulff Staal,  tinestall@gmail.com , Tlf. 41260502

Niels Henrik Lund, nhlu@famdyr.dk , Tlf. 22912761

 

Naturmotionsbane –  Pdf

Stier og ruter – Pdf

 

Referater:

31/1 2018

16/4 2018

 

  2. Områdefornyelse Terndrup

Referater: