Fælles identitet, bosætning og markedsføring.

At hele klyngen markedsfører sig i fællesskab er en forudsætning for, at der kan skabes en fælles identitet for området, som også vil understøtte øget bosætning, og færre fraflytninger. Formålet med denne indsats er at synliggøre alle klyngens kvaliteter for borgere og virksomheder i området og for potentielle tilflyttere.

Det skal gøres ved at sætte gang i en række initiativer, der fortæller og synliggør alt det gode, der følger med, ved at bo i Rebild Øst klyngen. Med også ved at arbejde aktivt for at skabe nye rammer for at bosætningsområder og nye bosætningsmodeller, som f.eks. storparceller, ungeboliger m.m.

Vi skal synliggøre paletten af såvel private, som kommunale tilbud: dagpleje, vuggestue, børnehaver, SFOér, skoler, specialskoler og -institutioner.

Kilden Børne- og ungeunivers (de 3 skoler og SFO`er og 2 børnehaver er fusioneret) skal være et solidt, synligt og attraktivt læringsunivers for børn, forældre og professionelle – der er ambitiøs og kendt for nytænkning, høj faglighed, trivsel og kvalitet. Kilden vil være en aktiv medspiller i lokalsamfundet.

Handlinger

 • Samarbejde med ejendomsmæglere udenfor byen/klyngen så de får viden om, hvilke tiltag der sker og hvad området generelt byder på
 • Nye tilflyttere modtager en folder, hvor de kan læse om byen, får rabat hos udvalgte handlende og inviteres ind i foreninger.
 • BLENSTRUPS BØRN er et tiltag, hvor familier med børn fra Blenstrup fotograferes og interviewes for at sætte fokus på byens mange kvaliteter. Markedsføres på Facebook.
 • Opgradering af torvet i Blenstrup samt opsætning af et neutralt skilt der skal fungere som en central byport i stedet for en placering ved byskiltene.
 • Kampagne med ”Under 20 minutter til alt” der skal markedsføre klyngen
 • Videofilm om klyngen, der skal være tilgængelig på mange medier.
 • Markedsførings- og pressestrategi, hvor der arbejdes strategisk med nye måder at nå de målgrupper, der er potentielle tilflyttere – borgere som virksomheder.
 • Alternative boligformer. Der undersøges, om det er muligt at skabe samme identitet/byggeri i de 3 store byer i Rebild Øst Klyngen. Eksempelvis et generationsbyggeri eller andet.
 • Leje af en ”tilflytterbolig” for en tidsbegrænset periode, i stedet for at købe, så familier får mulighed for at finde ud af, om det nye lokalområde er det rigtige valg.
 • Pyntning af byerne op til højtider – f.eks. med græskar ved Halloween. Til jul og påske ønskes ligeledes pyntet op. Skoler og børnehaver inddrages i projektet.
 • Byforskønnelse centerområdet i forbindelse med områdefornyelse i Terndrup
 • Kilden Læringsunivers Øst skal arbejde på, at alle børn oplever at være i og bidrage til forpligtende fællesskaber.
 • Alle skal opleve sig som en del af et lærende og socialt gensidigt forpligtende fællesskab, hvor alle føler sig respekteret og værdsat som den man er. Udgangspunktet for dette er, at læring og udvikling altid er betinget af kvaliteten af de fællesskaber, vi indgår i.
 • Kilden vil være medvirkende til et aktivt inddragende, dialogbaseret og gensidigt forpligtende samarbejde med forældre og lokalområderne i Rebild Øst.

 

Kontakt til grupperne:

 1. Fælles identitet, bosætning og markedsføring

Tovholder: Birgitte Mikkelsen,  bm@landbomail.dk, Tlf. 72 20 33 83

Hanne Førster,  hanne@hbhfoto.dk, Tlf. 40 96 99 25

Ivan Johansen,  borgerforeningen@terndrup.dk, Tlf. 21 91 51 14

Jacob Ellemann,  je@lindenborg.dk, Tlf. 20 60 86 75

Pernille Stjerneholm,  pernillezm@gmail.com, Tlf. 24 20 07 74

Gitte Holm,  gitte.mholm@gmail.com, Tlf. 23 83 90 60

Carsten Hvillum, carstenhvillum@gmail.com, Tlf. 60601211

Karina Lykke Andersen, k.l.andersen81@gmail.com, 24819962.

Her kan du se opslag og kampagner.

Referater:

31/1 2018 – Pdf

22/02 2018 – Pdf

06/03 2018 – Pdf

Status pr. 4/4 2018 – Pdf

ARBEJDSGRUPPE FOR FÆLLES IDENTITET, BOSÆTNING OG MARKEDSFØRING

fælles identitet – bosætning – markedsføring Blenstrup

 

 1. Kilden børne-og ungeunivers

Tovholder: Søren Jørgensen,  isojo@rebild.dk,  Tlf. 99 88 80 21/ 30 58 11 92

 

Referater:

 

 1. Områdefornyelse Terndrup

Tovholder:

 Referater: