Fælles mødesteder – mødesteder for unge.

Et indsatsområde, der har betydning for skabelsen og opretholdelse af en fællesskabsfølelse, er de fælles mødesteder, der findes i lokalområdet. Mødestederne giver den enkelte mulighed for skabe personlige netværk ligesom det styrker det sociale samvær og fællesskabet blandt klyngens beboere.

Handlinger:

 • I kortlægningsfasen blev der givet et overblik over de utallige mødesteder, der findes i klyngen, både formelle, uformelle og såkaldte 3. mødesteder.
 • I det videre arbejde skal samarbejdet mellem hallerne og også mellem skoler, børnehaver og SFO beskrives og styrkes.
 • Der blev i kortlægningsfasen peget på klyngens 10 kirker som fælles mødesteder. Det vil derfor give god mening at etablere et samarbejde mellem menighedsrådene for derigennem at styrke det frivillige sociale arbejde.
 • Der bør endvidere udarbejdes en manual med kontaktpersoner samt brug af de mange faciliteter, der er opremset i kortlægningen.
 • På borgermødet blev det påpeget, at man manglede at nævne alle de foreninger, hvor beboerne mødtes om en fælles interesse såsom fluebinding, skak, sang etc., ligesom mange mødtes til vandreture og cykling i områdets smukke natur.
 • Mange af de nævnte mødesteder i klyngen benyttes allerede af klyngens unge. Og da de unge er en vigtig målgruppe i klyngesamarbejdet, bør der afholdes dialogmøder med de unge for at få ønsker til nye aktiviteter med udgangspunkt i deres forslag.
 • I Bælum vil man i et bredt samarbejde etablere et aktivitetscentrum/uderum som giver lyst til bevægelse og aktivitet til mennesker på tværs af alder, interesser og målgrupper.
 • I Terndrup skabes et uderum for familier ved Tinghaven.
 • I Blenstrup skal byens mødested og aktivitetsplads ved Valhalla, Hallen og skolen udbygges.

 

 

Kontakt til grupperne: 

 1. Fælles mødesteder

Tovholder: Peter Müller, enghave@gmail.com, Tlf. 93 95 82 12

Allan Aksel Jensen, aljen@mariagerfjord.dk, Tlf. 23 33 50 22

Poul Vinding, poul.vinding@mail.dk, Tlf. 51 24 38 47

Referater:

31/1 2018

 

 1. Fælles aktivitetscentrum Bælum

Tovholder: Anja Torp Sørensen, iatso@rebild.dk, Tlf. 99 88 80 19/ 25 15 13 20

Tilde Moesgaard Christoffersen, itmoc@rebild.dk , Tlf. 22 29 36 74

Pia Marianne Jensen, ipmje@rebild.dk , Tlf. 22 93 54 57

Leif Laueberg Petersen, llpe@rebild.dk , Tlf. 99 88 80 26 / 30 10 57 83

Søren Jørgensen, isojo@rebild.dk , Tlf. 99 88 80 21 / 30 58 11 92

Referater:

Projektbeskrivelse Bælum Aktivitetscentrum.

 

3. Ad hoc.

Kristina Andersen, denkri@live.dk, Tlf. 40 82 99 04

Christoffer Lykke, christofferlykke@gmail.com , Tlf. 24 85 90 62

Jette Annalise Nielsen, bjarne.friis.jette@hotmail.com 

m.fl.

Referater:

 

 

 1. Områdefornyelse Terndrup

Tovholder:

Referater:

Ansøgning om støtte til fællesområde i Tinghaven i Terndrup

 

 1. Mødesteder for unge – ingen arbejdsgruppe endnu.

Referater: