Infrastruktur – transport etc.

 

Rebild Øst klyngen bebos af en masse aktive mennesker, som har lyst til at deltage i kultur, sport og andre aktiviteter. Særligt børn/unge og seniorer har dog det problem at de har brug for at blive transporteret rundt i området. Der er flere skoler og institutioner som bliver betjent af busser, men det er utilstrækkeligt til at understøtte den idérigdom der hersker i området. Denne del af strategiplanen har til formål at skabe bedre muligheder for områdets borgere kan blive transporteret rundt til skole, sport, fritidsinteresser – ja, alt det` moderne borgere er interesseret i.

Intelligent samkørsel

Initiativet Intelligent samkørsel har til formål at implementere en IT-løsning der faciliterer bedre udnyttelse af de biler der allerede kører halvtomme rundt – oftest med kun chaufføren i bilen. Ideen er inspireret af et bredt udvalg at App’s til smartphones som gør det muligt i reel tid at formidle kontakt med dem, der har brug for et lift med dem, der har et ledigt sæde i deres biler.

Projektet handler altså om at bruge en intelligent samkørsels-App på mobiltelefonen til at udbrede samkørsel for borgere i Rebild Øst klyngen – uanset om formålet er fritidsinteresser, besøg hos venner eller kulturarrangementer.

Handlingsplan

  • Udvælge en gratis App til at starte et Pilot-projekt.
  • Mobilisere flest mulige samkørsels-bilister og børn/unge/seniorer der er interesseret i at afprøve den nye teknologi.
  • Gennemføre pilotprojektet og løbende følge op på erfaringerne med at benytte ny teknologi i transportsammenhæng.
  • Evaluere Pilotprojektet og vurdere om der er baggrund for at udvikle en mere målrettet App til brug i større sammenhæng.

Klyngebus

Klyngebus-projektet har til formål at supplere det nuværende udbud af bustransport med en decideret klyngebus. De nuværende busser gør primært gavn i forbindelse med skolegang, men er derudover ganske utilstrækkelig til flytte børn, unge og ældre rundt til aktiviteter, indkøb etc.

Ideen tænkes implementeret med at købe netop en minibus, som får en fast ugentlig køreplan ud fra det behov arbejdsgruppen kortlægger i projektet.

Handlingsplan: projektet har endnu ikke en komplet plan for gennemførelse.

Flere cykelstier

ingen arbejdsgruppe endnu, skal ske i samarbejde med Rebild Kommunes plan for cykelstier og fondsmidler til cykelstier

 

Kontakt til grupperne: 

  1. Infrastruktur og transport

Tovholder: Jørgen Nielsen, Jorgen@jorgen-b.dk, Tlf. 29 29 25 21

Inger Hjorth, Inger@hjorthulvedal.dk, Tlf. 22 89 24 87

Henriette Buus Nielsen, hebuh@rn.dk Tlf. 25 37 26 05

Birgit Møller Sørensen, broendum.antikvariat@mail.dk, Tlf. 98 33 95 39

Referater:

31/1 2018

Kit

Kit

  1. Kortlægning af fiber/mobildækning

Det er vigtigt at få kortlagt fiber og mobildækning i Rebild Øst Klyngen, da størstedelen af både private og erhvervsdrivende er afhængige af kommunikation gennem fibernet og bredbåndsforbindelser.

Tovholder:

Charlotte Kragh Pedersen, charlottepbp@hotmail.com,  Tlf. 28 29 11 50

Referater:

Kit

 

  1. Områdefornyelse Terndrup

Fartdæmpning og trafikregulering i forbindelse med områdefornyelse Terndrup.

Tovholder  

Referater: